Rekrutacja do służby

Rekrutacja do służby

Data publikacji 15.09.2020

 

Film Film przedstawiający rekrutację do służby w małopolskiej Policji

Opis filmu: Film przedstawiający rekrutację do służby w małopolskiej Policji

Pobierz plik Film przedstawiający rekrutację do służby w małopolskiej Policji (format mp4 - rozmiar 43.76 MB)

 

 

Film Spot rekrutacyjny - audiodeskrypcja

Opis filmu: Spot rekrutacyjny - audiodeskrypcja

Pobierz plik Spot rekrutacyjny - audiodeskrypcja (format mp4 - rozmiar 43.76 MB)

 

Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji do służby w Policji proszeni są o pilne uzupełnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem MSW z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2022, poz. 109), celem naliczenia dodatkowych punktów, tj.:

- prawo jazdy (wyłącznie osoby, które nie dostarczyły wcześniej tego dokumentu lub w trakcie procedury zdały egzamin i uzyskały kwalifikacje),

- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie min. B2 lub świadectwo maturalne, które potwierdza zdany egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (min. 60%).

Wszelkie ww. dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

Nowy harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2023:

 

  • 27 luty 2023 r.

  • 5 maja 2023 r.

  • 3 lipca 2023 r.

  • 23 sierpnia 2023 r.

  • 27 października 2023 r.

  • 28 grudnia 2023 r.

 

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1  Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się noszenia lub eksponowania widocznego tatuażu na głowie, szyi, i dłoniach. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia.


Uprzejmie informujemy, iż z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od dnia 21 lutego 2022 r., zostaje wznowiona procedura osobistego składania dokumentów do służby w Policji przez kandydatów w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

Dokumenty można składać w każdy wtorek w godzianach 11:00 - 14:00.

W Tarnowie zostaną zweryfikowane przedłożone dokumenty i przekazane następnie do komórki zajmującej się doborem do Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bez konieczności każdorazowej wizyty w stolicy Małopolski.

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 831 1230.


KOMUNIKAT:

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji".  Oferta dotyczny wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji.

Pobierz oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do rekrutacji


Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

  • skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Wydziale Doboru i Szkolenia
  • nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.

Link do kontaktów

Link do wymaganych dokumentów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji - aktualizacja 2022 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - kandydaci do 3 lat od zwolnienia ze służby w Policji - aktualizacja 2022 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - stanowisko Pilota

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji

Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzy

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony