Komisariat Policji w Żabnie

Dzielnicowi

Data publikacji 07.10.2020

DZIELNICOWY mł. asp. Paweł WÓJCIK

Telefon stacjonarny: 47 831 2420

Telefon komórkowy: 604 554 852

E-mail: dzielnicowy.zabno61@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Żabno 61: miejscowość Żabno

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Żabno rejon boiska Orlik, oraz placu zabaw przy ul.  Wł. Jagiełły 18

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Żabna.

Miejsce objęto planem  na wniosek -  zgłoszenia na  KMZB, rozmowy z mieszkańcami, ustalenia własne dzielnicowego.

Podmioty współpracujące: Urząd Miejski  Żabno, Szkoła Podstawowa.

 

planowany czas realizacji 01.07.2023 – 31.12.2023 roku


DZIELNICOWY sierż. szt. Krystian WĘGRZYN

Telefon stacjonarny: 47 831 2429

Telefon komórkowy: 604 832 788

E-mail: dzielnicowy.zabno62@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Żabno 62: Chorążec, Czyżów, Fiuk, Gorzyce, Janikowice, Kłyż, Nieciecza, Odporyszów, Otfinów, Pierszyce, Podlesie Dębowe, Siedliszowice, Sieradza.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Otfinów nr 66 rejon sklepów

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Otfinowa.

Miejsce objęto planem na wniosek - mieszkańców, ustalenia własne dzielnicowego.

Podmioty współpracujące: Sołectwo Otfinów, Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową w Otfinowie,  Szkoła Podstawowa w Otfinowie.

 

planowany czas realizacji 01.07.2023 – 31.12.2023 roku


DZIELNICOWY mł. asp. Krystian DADEJ

Telefon stacjonarny: 47 831 2420

Telefon komórkowy: 604 809 531

E-mail: dzielnicowy. zabno63@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Żabno 63: Łęg Tarnowski, Niedomice, Iłkowice, Bobrowniki Wielkie

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Niedomice ul. Szkolna rejon szkoły i boiska sportowego

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Niedomic.

Miejsce objęto planem na wniosek - mieszkańców, ustalenia własne dzielnicowego.

Podmioty współpracujące: Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową      w Niedomicach, Szkoła Podstawowa w Niedomicach, Sołectwo  Niedomice.

 

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku


DZIELNICOWY mł. asp. Dawid DZIEDZIC

Telefon stacjonarny: 47 831 2420

Telefon komórkowy: 604 834 082

E-mail: dzielnicowy.zabno64@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Żabno 64: Demblin, Jadowniki Mokre, Marcinkowice, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Pasieka Otfinowska, Przybysławice, Sikorzyce, Wał Ruda, Wietrzychowice, Wola Rogowska, Zdrochec.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejscowość Wał  Ruda

Miejsce: Wał Ruda 240 rejon Domu Kultury OSP oraz sklepów

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wał Rudy

Miejsce objęto planem na wniosek - zgłoszenia na  KMZB, rozmowy z mieszkańcami, ustalenia własne dzielnicowego.

Podmioty współpracujące: Sołectwo Wał Ruda,  Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową w Wał Rudzie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Radłowie. 

 

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku


DZIELNICOWY  mł. asp.  Krzysztof NOWAK

Telefon stacjonarny: 47 831 2420

Telefon komórkowy: 604 832 927

E-mail: dzielnicowy.zabno65@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Żabno 65: Radłów, Niwka, Łęka Siedlecka, Siedlec, Glów, Biskupice Radłowskie, Zabawa, Wola Radłowska, Brzeźnica, Sanoka.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejscowość Niwka

Miejsce: Niwka nr 264 rejon sklepu spożywczego GROSZEK

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Niwki.

Miejsce objęto planem na wniosek - mieszkańców, ustalenia własne dzielnicowego, zgłoszenia KMZB

Podmioty współpracujące:  Sołectwo Niwka, Szkoła Podstawowa   w Niwce, Przedsiębiorca prowadzący działalność handlową w Niwce.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Radłowie.

.

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Powrót na górę strony