Posterunek Policji w Zakliczynie

Obsada Posterunku

Data publikacji 08.10.2020

Posterunek Policji w Zakliczynie

Browarki 7

32-840 Zakliczyn

E-mail: pp-zakliczyn@tarnow.policja.gov.pl

 

KIEROWNIK POSTERUNKU

asp. sztab. Marcin SACHA

Telefon: 47 831 26 40

 

W Posterunku Policji w Zakliczynie są wyznaczone dyżury kierownicze:

-w każdy poniedziałek tygodnia od godziny 10:00 do 14:00 (w razie nieobecności kierownika z powodu np. urlopu wyznaczony funkcjonariusz) 

- w każdą środę w godz. 08:00 do 12:00 ( kierownik lub wyznaczony funkcjonariusz).

W pozostałe dni w zależności czy jest funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego, Kierownik lub inny funkcjonariusz na danej zmianie. 

Dodatkowo petent może skontaktować się z dzielnicowy będącym w służbie (numery podane przed wejściem do Posterunku Policji w Zakliczynie z podziałem na rejony służbowe), na numer alarmowy do Oficera Dyżurnego KMP w Tarnowie lub przez bezpośredni domofon znajdujący się przed wejściem do budynku, w którym znajduje się Posterunek Policji . 


DZIELNICOWI asp. sztab. Adam KULA

Telefon stacjonarny: 47 831 2640 lub 47 831 2409 lub 47 831 2400

Telefon komórkowy: 604 514 250

E-mail: dzielnicowy.zakliczyn53@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Zakliczyn 53: Zakliczyn, Bieśnik, Borowa, Dzierżaniny, Jamna, Olszowa, Paleśnica, Ruda Kameralna, Stróże, Wola Stróska, Zdonia

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Parkowanie pojazdów w miejscu zabronionym przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, tj. w rejonie skrzyżowania ulic od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 7.00 a 18.00

Miejsce:
Zakliczyn, skrzyżowanie ulic Malczewskiego i Browarki

Zakładany cel:

Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń i naruszeń prawa

Działania

Prowadzenie kontroli wskazanego rejonu oraz represje wobec sprawców ujawnionych wykroczeń

Współpraca:
Urząd Miejski w Zakliczynie, pracownicy sklepów zlokalizowanych w rejonie tego skrzyżowania

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 roku do 31.07.2024 roku


DZIELNICOWY st. asp. Wojciech KLISIEWICZ

Telefon stacjonarny: 47 831 2640 lub 47 831 2410 lub 47 831 2400

Telefon komórkowy: 604 517 786

E-mail: dzielnicowy.zakliczyn54@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Zakliczyn 54: Charzewice, Faliszewice, Faściszowa, Filipowice, Gwoździec, Kończyska, Lusławice, Melsztyn, Roztoka, Słona, Wesołów, Wróblowice, Zawada Lanckorońska

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Spożywanie alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używanie słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczanie miejsca publicznego przez osoby będące pod działaniem alkoholu

Miejsce:
rejon odbudowanej Baszty w m. Melsztyn

Zakładany cel:
Zminimalizowanie w jak największym stopniu ilości występujących zdarzeń niepożądanych polegających przede wszystkim na popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym, a przez to wzrost poczucia bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Działania:
Prowadzenie kontroli wskazanego rejonu oraz represje wobec sprawców ujawnionych wykroczeń,

Współpraca:
Urząd Miejski w Zakliczynie, sołtys sołectwa Melsztyn 

Zakładany czas realizacji:
01.02.2024 roku do 31.07.2024 roku

Powrót na górę strony