Komisariat Policji w Ciężkowicach

Dzielnicowi

Data publikacji 07.10.2020

DZIELNICOWY mł. asp. Dawid SMAGACZ

Telefon stacjonarny: 47 831 2360

Telefon komórkowy: 604 881 230

E-mail: dzielnicowy.ciezkowice31@tarnow.policja.gov.pl

 

REWIR: Ciężkowice 31: Ciężkowice, Zborowice, Ostrusza, Tursko, Pławna, Bogoniowice.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:
 

Ciężkowice ul. Rynek i ulice przyległe objęte strefą zamieszkania- nieprawidłowe parkowanie

Cel do osiągniecia;- Ograniczenie zagrożenia wynikającego z nieprawidłowego parkowania.

- Miejsce objęto działaniem z uwagi na wnioski mieszkańców, radnych, sołtysa oraz zgłoszeń do KMZB.

- Podmioty współpracujące; Urząd Gminy Ciężkowice, Sołtys Wsi, Proboszcz Parafii Ciężkowice, Dyrektor ZSOiZ Ciężkowice

 

Planowany czas realizacji: 16.07.2023 – 24.01.2024 roku


DZIELNICOWY asp. sztab. Waldemar KOPEK

Telefon stacjonarny: 47 831 2360

Telefon komórkowy: 604 891 798

E-mail: dzielnicowy.ciezkowice32@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Ciężkowice 32: Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, Olszyny, Kołkówka, Turza.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Aktualnie zadania dzielnicowego rewiru Ciężkowice 32 realizeje  sierż. sztab. Witold ROJEK z uwagi na długotrwałe zwolnienie dzielnicowego.

 

Turza – centrum miejscowości, rejon parkingu przy Kościele, rejon Basenu

Cel do osiągniecia;  ograniczenie negatywnych zachowań uciążliwych dla społeczeństwa takich jak; grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego.

- Miejsce objęto działaniem z uwagi na wnioski mieszkańców, radnych oraz zgłoszeń do KMZB.

- Podmioty współpracujące; Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Gminne Centrum kultury Czytelnictwa w Rzepienniku Strzyżewskim, Dyrektor Szkoły Podstawowej.

 

Planowany czas realizacji: 16.07.2023 – 24.01.2024 roku


DZIELNICOWY  sierż. sztab. Witold Rojek

Telefon stacjonarny: 47 831 2360

Telefon komórkowy: 604 890 563

E-mail: dzielnicowy.ciezkowice33@tarnow.policja.gov.pl

REWIER: Ciężkowice 33: Gromnik, Siemiechów, Chojnik, Golanka, Rzepiennik Marciszewski.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Dodatkowo dzielnicowy Witold Rojek odsługuje rewir Ciężkowice 32 Waldemara Kopka z uwagi na długotrwałe zwolnienie tego dzielnicowego.

 

Gromnik rejon Parku, Amfiteatru oraz Wiaty przy ZSOiZ w Gromniku

Cel do osiągniecia;  ograniczenie negatywnych zachowań uciążliwych dla społeczeństwa takich jak; grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego.

- Miejsce objęto działaniem z uwagi na wnioski mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz zgłoszeń do KMZB.

- Podmioty współpracujące; Urząd Gminy w Gromniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku, Dyrektor ZSOiZ w Gromniku.

 

Planowany czas realizacji: 16.07.2023 – 24.01.2024 roku


DZIELNICOWY asp. sztab. Piotr WITEK

Telefon stacjonarny: 47 831 2360

Telefon komórkowy: 604 890 926

E-mail: dzielnicowy.ciezkowice34@tarnow.policja.gov.pl

 

REWIR: Ciężkowice 34: Jastrzębia, Siekierczyna, Bruśnik, Falkowa, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Kipszna, Polichty, Brzozowa.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Bruśnik rejon wieży widokowej.

Cel do osiągniecia;  ograniczenie negatywnych zachowań uciążliwych dla społeczeństwa takich jak; grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego.

- Miejsce objęto działaniem z uwagi na wnioski mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz zgłoszeń do KMZB.

- Podmioty współpracujące; Urząd Gminy w Ciężkowicach, Sołtys Wsi, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bruśniku.

 

Planowany czas realizacji: 16.07.2023 – 24.01.2024 roku

Powrót na górę strony