Posterunek Policji w Ryglicach

Obsada Posterunku

Data publikacji 08.10.2020

POSTERUNEK POLICJI w RYGLICACH

ul. Rynek 9
33-160 Ryglice
tel.: 47 831 2450

E-mail: pp-ryglice@tarnow.policja.gov.pl

 

KIEROWNIK POSTERUNKU

asp. sztab. Dariusz PIĄTEK

Dyżury kierownicy posterunku Policji pełnią w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00. Dodatkowe dyżury kierowników posterunków Policji lub innego policjanta Posterunku są prowadzone każdy piątek w godzinach 9:00-13:00. W przypadku nieobecności w policjantów w posterunku można kontaktować się całodobowo z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pod numerem telefonu 47 831 1222 lub 112.


DZIELNICOWY asp. Mariusz NALEPA

Telefon komórkowy:  604 875 297

Telefon stacjonarny: 47 831 2839, 47 831 2450

E-mail: dzielnicowy.ryglice41@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Ryglice, Zalasowa, Wola Lubecka, Lubcza, Kowalowa, Joniny.

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Wola Lubecka – rejon szkoły podstawowej

Cel do osiągnięcia : Zapobieganie łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, zakłócania spokoju i porządku publicznego.

Miejsce objęto planem: na wniosek lokalnego społeczeństwa, władz samorządowych oraz dyrekcji szkoły podstawowej

Podmioty współpracujące: Burmistrz Ryglic, radni z m. Wola Lubecka, Rada sołecka wraz z sołtysem, mieszkańcy Woli Lubeckiej, Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami

 

Planowany czas realizacji: 01.07.2022 - 31.12.2022 roku

 

Powrót na górę strony