Komisariat Policji w Tuchowie

Dzielnicowi

DZIELNICOWY asp. sztab. Janusz BURATOWSKI

Telefon stacjonarny: 47 831 2389

Telefon komórkowy: 604 847 263

E-mail: dzielnicowy.tuchow42@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Tuchów 42: miasto Tuchów

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Miejscowość Tuchów

Miejsce: Tuchów, ul. Rynek

Zagrożenie: parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi w strefie zamieszkania, tamowanie ruchu

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Otfinowa.

Miejsce objęto planem na wniosek mieszkańców, ustalenia własne dzielnicowego.

Podmioty współpracujące: Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowie.

 

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku


DZIELNICOWY asp. sztab. Piotr BATOR

Telefon stacjonarny: 47 831 2385

Telefon komórkowy: 604 866 230

E-mail: dzielnicowy.tuchow44@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Tuchów 44: Bistuszowa, Uniszowa, Burzyn, Siedliska, Lubaszowa, Jodłówka Tuchowska

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Miejscowość Siedliska

Miejsce: rejon sklepów Delikatesy Centrum i Shot usytuowanych przy drodze wojewódzkiej 997W, oraz przystanku PKS

Zagrożenie: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, żebranie

Cel do osiągnięcia: Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie zagrożeń występujących w tym rejonie, a w szczególności związanych z negatywnym zachowaniem nietrzeźwych.

Miejsce objęto planem na wniosek mieszkańców, zgłoszenia na  KMZB, ustalenia własne dzielnicowego, interwencje własne przeprowadzone przez f-szy KP Tuchów.

Podmioty współpracujące: Sołtys Sołectwa Siedliska, właściciel sklepu Delikatesy Centrum, właściciel sklepu Shot. 

 

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku


DZIELNICOWY asp. sztab. Piotr KOWALSKI

Telefon stacjonarny: 47 831 2388

Telefon komórkowy: 604 869 259

E-mail: dzielnicowy.tuchow43@tarnow.policja.gov.pl

REWIR: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Trzemesna, Zabłedza

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

 

Miejscowość Piotrkowice

Miejsce: plac zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej

Zagrożenie: grupowanie się młodzieży, zakłócanie ciszy nocnej, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie

Cel do osiągnięcia: Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dążenie do wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym miejscu, ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń.

Miejsce objęto planem na wniosek - mieszkańców, ustalenia własne dzielnicowego, zgłoszenia KMZB.

Podmioty współpracujące: Urząd Miejski w Tuchowie, Sołtys Sołectwa Piotrkowice, Rada Sołecka, radny Urzędu Miejskiego w Tuchowie reprezentujący Sołectwo Piotrkowice, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. 

 

Planowany czas realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2023 roku

Powrót na górę strony