Z życia garnizonu

Jubileusz 100-lecia powstania administracji w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

Data publikacji 10.11.2022

Dzisiaj, przed południem w sali kinowej Centrum Sztuki Mościce miała miejsce uroczysta zbiórka policjantów Garnizonu Tarnowskiego z okazji Jubileuszu 100. Rocznicy powołania organów administracji państwowej. Wzięli w niej udział pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz zaproszeni goście.

Dzień służby cywilnej to święto obchodzone rokrocznie od 11 listopada 2000 roku, w Narodowe Święto Niepodległości. Dzisiejszy Jubileusz 100. Rocznicy powołania struktur administracji państwowej w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie był okazją do przeprowadzenia uroczystej zbiórki. Wzięli w niej udział pracownicy zatrudnieni w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, komendant miejski – insp. Mariusz Dymura, komendanci tarnowskich komisariatów, naczelnicy wydziałów, a także przedstawiciele związków zawodowych pracowników policji „Solidarni w Pracy” z przewodniczącym panem Maciejem Kawą oraz asp. sztab. Waldemar Budzik -Przewodniczącym NSZZP przy KMP w Tarnowie. Podniosłości uroczystości dodał Sztandar Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zgromadzonych w sali kinowej Mościckiego Centrum Sztuki w Tarnowie-Mościcach przywitał szef tarnowskich policjantów – insp. Mariusz Dymura, życząc wszystkim samych sukcesów, zdrowia i zadowolenia z pracy.

Następnie krótki rys historyczny powstania administracji państwowej na terenach II Rzeczpospolitej Polskiej przedstawił podkom. Piotr Jędras.

Kolejnym etapem uroczystej zbiórki było wręczeniem listów gratulacyjnych pracownikom zatrudnionym w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie z okazji Dnia Służby Cywilnej. W tym roku troje tarnowskich pracowników otrzymało nagrody od Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka, które przekazał tarnowski komendant.

Następnie insp. Mariusz Dymura Komendant Miejski Policji w Tarnowie wręczył kilkunastu wyróżnionym pamiątkowe listy gratulacyjne.

Gratulacje i okolicznościowe listy otrzymały również Panie, które wyróżnił przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarni w Pracy” Maciej Kawa.

Na koniec krótkie przemówienia wygłosił przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarni w Pracy” – Pan Maciej Kawa, życząc wszystkim zadowolenia, zwłaszcza w otrzymywanych wynagrodzeń, oraz asp. sztab. Mieczysław Klimek – Viceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa podkarpackiego. Przedstawiciel związków życzył wszystkim pracownikom zadowolenia z pracy, a na koniec wystąpienia wręczył komendantowi Dymurze -Medal Forum Związków Zawodowych województwa podkarpackiego w dowód współpracy pomiędzy województwami podkarpackim i małopolskim.

Pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie po zakończonej uroczystej zbiórce odgadnęli film zaproponowany przez Mościckie Centrum Sztuki, a następnie w kuluarach kina rozmawiali przy kawie, herbacie i ciastkach.

Powrót na górę strony