Z życia garnizonu

Harcerska zbiórka w komisariacie

Data publikacji 03.06.2022

Z okazji Dnia Dziecka, policjanci z Komisariatu Policji w Żabnie zorganizowali zajęcia dla harcerzy z 5 Tarnowskiej Drużyny Wielopoziomowej im. Janusza Korczaka w Żabnie. Policjanci oprócz harcerskiej zbiórki zaplanowali lekcję musztry, udział w zajęciach profilaktycznych oraz zwiedzanie komisariatu.

Niecodziennych Gości przywitał komendant jednostki kom. Dominik Rzepecki, który omówił problematykę pracy policjantów z Żabna. Rozpoczęli oni pobyt od wizyty w ogniwie kryminalnym, gdzie detektywi opowiedzieli o swojej pracy, odkrywając młodzieży tajniki pracy technika kryminalistyki. Harcerze mogli zobaczyć, jak ściągane są odciski palców oraz jak zabezpieczane są ślady na miejscach zdarzeń.

Do niewątpliwie atrakcyjnych zajęć, należała lekcja policyjnej musztry. Druhny i druhowie bardzo szybko przysposobili sobie zasady zachowania w szyku oraz nabyli umiejętności wykonywania poszczególnych zwrotów. Podczas zajęć harcerze mogli również dowiedzieć się o genezie powstania Policji Państwowej, a także poznać ciekawostki związane z funkcjonowaniem formacji.

O zagrożeniach w sieci oraz bezpieczeństwie podczas wakacji opowiedział dzielnicowy mł. asp. Paweł Wójcik. Przybliżył oraz uświadomił on harcerzom, jakie zagrożenia występują podczas korzystania z popularnych portali internetowych, społecznościowych i jakie z tego wynikają konsekwencje prawne.

Pobyt w jednostce zakończono zorganizowanym dla harcerzy quizem z tematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Na zakończenie spotkania harcerze otrzymali pamiątkowy upominek odwdzięczając się gromkimi podziękowaniami.

  • Grupa harcerzy stojąca w rzędzie. Przed nimi stoi umundurowany policjant, za nim oznakowany radiowóz
  • Nieumundurowany policjant pokazuje jak pobiera się odciski palców od osób. Obok stoi grupka młodzieży z zielonych podkoszulkach z czerwonymi chustami.
  • Dzieci siedzące na krzesłach i słuchające prelekcji umundurowanego policjanta.
Powrót na górę strony