Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWIE

 

Adres

Telefon

Ul. Szujskiego 66

33-100 Tarnów

14 – 621 56 83

14- 621 30 40

e-mail

Strona internetowa

pcpr.tarnow@wp.pl

www.pcprtarnow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

- pracownik socjalny z uprawnieniami pedagoga (w godz. pracy urzędu)

- psycholog: pon. 8:00-11:00, wt. 13:30-17:30, śr. 15:00-18:00, czw. 9:00-15:30, pt. 8:00-11:30)

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Adres

Telefon

33-300 Nowy Sącz

ul. Śniadeckich 10a


 18 - 449 04 95 /całodobowo/

 

e-mail

Strona internetowa

e-mail: pomoc@soik.pl

www.soik.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna,

rozmowy wspierające, terapia (indywidualna, małżeńska, rodzinna), grupy wsparcia, mediacja

 

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

 

Adres

Telefon

ul. Traugutta 4

33-101 Tarnów

14 – 628 29 00

e-mail

Strona internetowa

rzecznik@tarnow.policja.gov.pl

www.tarnow.policja.gov

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach

 

Adres

Telefon

ul. Tysiąclecia 19

33-190 Ciężkowice

14 – 651 02 13

gops@ciezkowice.pl

-

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Psycholog – w każdy wtorek w godz. 15:00- 18:00

Prawnik – trzy razy w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku

 

Adres

Telefon

ul. Krynicka 3

 33-180 Gromnik

14 – 651 42 30

e-mail

Strona internetowa

gopsgromnik@poczta.onet.pl

www.gopsgromnik.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Dyżury prawnika: po uprzednim umówieniu terminu

Pracownik socjalny: w godzinach pracy urzędu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

 

Adres

Telefon

ul. 1 Maja 7

 33-140 Lisia Góra

14 – 678 45 68

e-mail

Strona internetowa

lisiagora_gops@op.pl

-

Rodzaj świadczonej pomocy

Zespół Interdyscyplinarny: podejmowanie działań i opracowanie planu

pomocy dla osób, co do których istnieje

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w

rodzinie

psycholog, radca prawny – po wcześniejszym umówieniu terminu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej

 

Adres

Telefon

33-171 Pleśna 240

14 – 679 81 70

e-mail

Strona internetowa

plesnagops@op.pl

www.plesnagops.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Pracownik socjalny -
codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej,
Prawnik – pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 17:30

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radłowie

 

Adres

Telefon

ul. Brzeska 9

33-130 Radłów

14 – 678 20 03

e-mail

Strona internetowa

ops.radlow@op.pl

www.opsradlow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Konsultacyjny do Spraw Przeciwdziałania

 każdy poniedziałek i piątek od 8.00 do 10.00 oraz dodatkowo w pierwszy i trzeci  poniedziałek miesiąca od 15.00 do 18.00 (dyżury pracownika socjalnego).

Psycholog: w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 15.00 do 18.00.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach

 

Adres

Telefon

ul. Ks. J. Wyrwy 2

33+-160 Ryglice

14 – 644 36 46

e-mail

Strona internetowa

gopsryglice@poczta.onet.pl

Zespół Interdyscyplinarny: podejmowanie działań i opracowanie planu

pomocy dla osób, co do których istnieje

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w

rodzinie

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim

 

Adres

Telefon

33 – 163 Rzepiennik Strzyżewski 400

14 – 653 55 20

e-mail

Strona internetowa

gopsrzepiennik@interia.pl

-

Rodzaj świadczonej pomocy

Psycholog – w każdy pierwszy czw. miesiąca w godz. 8:00- 10:00 (w budynku Urzędu Gminy)
Radca prawny – w każdy pierwszy pn. miesiąca w godz. 11. 00- 13.00 (w budynku Urzędu Gminy)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

 

Adres

Telefon

33-156 Skrzyszów 642

14 – 632 63 47

e-mail

Strona internetowa

gops@skrzyszow.pl

www.gops-skrzyszow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Psycholog -  pon. w godz. 15:00 – 17:00 oraz czw. 9:30 – 12:30 budynek przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum
w Skrzyszowie

Pracownik socjalny - codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pok. nr 11 i 12

Prawnik - ostatni pn. każdego mies. 13:00 – 15:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie pok. nr 11

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach

 

Adres

Telefon

38-246 Szerzyny 518

14 – 692 01 20

e-mail

Strona internetowa

gops@szerzyny.pl

www.szerzyny.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Dyżury: psycholog, radca prawny – po wcześniejszym umówieniu wizyty

Pracownik socjalny – w godzinach pracy urzędu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

 

Adres

Telefon

ul. Krakowska 19,

33-100 Tarnów

14 – 688 01 50

e-mail

Strona internetowa

gops@gmina.tarnow.pl

http://gops.gminatarnow.pl/

Rodzaj świadczonej pomocy

Policjant – Komisariat Policji Tarnów Zach. – wtorek 15:30 – 17:30

Grupa AA instruktor terapii uzależnień – wtorek 15:00 – 17:00

Pracownik socjalny, mediator: środa 15:30 – 17:30

Psycholog: czwartki 9:00 – 13:00

Prawnik: środy 15:00 – 18:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie

 

Adres

Telefon

ul. Jana Pawła II 4

33 – 170 Tuchów

14 – 652 54 89

e-mail

Strona internetowa

slowik.ops@op.pl

www.ops.tuchow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Wsparcia i Informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

Pracownik socjalny w godzinach pracy ośrodka

Psycholog po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wierzchosławicach

 

Adres

Telefon

33-122 Wierzchosławice 550

14 – 631 90 28

e-mail

Strona internetowa

gops_wierzchoslawice@vp.pl

www.wierzchoslawice.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Psycholog przyjmuje w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00

Prawnik w ostatnią środę miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00

Pracownik socjalny w pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 15.40 do 17.40

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wietrzychowicach

 

Adres

Telefon

33-270 Wietrzychowice 19

14 – 641 81 50

e-mail

Strona internetowa

gops_wietrzychowice@poczta.onet.pl

-

Rodzaj świadczonej pomocy

Psycholog: dwa razy w miesiącu po uprzednim uzgodnieniu terminu

Radca prawny: trzy razy w tygodniu
w budynku Urzędu Gminy
w Wietrzychowicach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu

 

Adres

Telefon

ul. Krzywa 16

32-830 Wojnicz

14 – 679 00 30

e-mail

Strona internetowa

gops@wojnicz.pl

www.gops.wojnicz.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Konsultacyjny – godziny przyjęć specjalistów:

Terapeuta ds. uzależnień pok. nr 3 środa 15.30 – 17.30.
Psycholog: pokój nr 1 Środa 15.30. – 17.30
Radca prawny:
pok. nr 2 Środa 15.30–17.30
Pracownik socjalny:
pok. nr 2 Poniedziałek 15.30 – 17.30

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

 

Adres

Telefon

ul. Malczewskiego 15

32-840 Zakliczyn

14 66 52 275

e-mail

Strona internetowa

gops@zakliczyn.pl

www.gopszakliczyn.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Psycholog – Drugi i czwarty czwartek miesiąca 16:30 – 19:30

Prawnik – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 16:30 – 18:30

Pracownik socjalny – pierwszy czwartek miesiąca 15:30 – 17:30

Pozostałe czwartki m-ca 11:00 – 13:00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

 

Adres

Telefon

ul. Św. Jana 3a

33-240 Żabno

14 – 645 64 33

e-mail

Strona internetowa

ops@zabno.pl

-

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Psycholog – Drugi i czwarty czwartek miesiąca 16:30 – 19:30

Prawnik – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 16:30 – 18:30

Pracownik socjalny – pierwszy czwartek miesiąca 15:30 – 17:30

Pozostałe czwartki m-ca 11:00 – 13:00

 

Tarnów 2018