Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 14.07.2020

komendant miejski policji w tarnowie

inspektor Mariusz DYMURA

Jest absolwentem:
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydział Pedagogiczny – Wychowanie Obronne
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Public Relation
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Akademia Coachingu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


Przebieg służby:
1996 - Oddział Prewencji Policji w Krakowie.
2003 - Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2008 - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, nadzorował pracę służb prewencji, ruchu drogowego oraz sztabu Policji.
2013 - Komendant Powiatowy Policji w Bochni.
od 15.03.2017 - Komendant Miejski Policji w Tarnowie.


W ramach kształcenia zawodowego ukończył m. in. kursy i szkolenia:
dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji - dla dowódców operacji policyjnych - dla starostów oraz członków komisji bezpieczeństwa i porządku.
z zakresu Działań Policji w związku z imprezami masowymi - z zakresu Bezpieczeństwa Przedstawicielstw Dyplomatycznych i Urzędów Konsularnych na terenie RP.


Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia, między innymi:

Srebrny Krzyż Zasługi

Brązowy Medal „Za długoletnią służbę”

Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant"


i zastępca komendanta miejskiego policji w tarnowie

młodszy inspektor Witold ŚLĘZAK

Witold Ślęzak jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej. Służbę rozpoczął w 1991 roku i od początku związany jest z pionem prewencji tarnowskiej Policji. Służbę zaczynał od stanowisk liniowych. W 2007 roku objął stanowisko Naczelnika Sekcji, a następnie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w 2012 roku mianowany został na stanowisko Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Od listopada 2015 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.

W dniu 2 października 2017 roku powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Nadzoruje piony prewencyjne.


zastępca komendanta miejskiego policji w tarnowie

podinspektor Marcin SAK

Marcin Sak jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 1996 roku jako policjant Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Zaczynał od stanowisk liniowych w pionach prewencji, a od 2001 roku pełnił służbę na stanowiskach kryminalnych Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. W 2002 przeniesiony do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą bocheńskiej komendy, gdzie służył do 2013 roku zajmując kolejno stanowiska od referenta do specjalisty. Następnie objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Od dnia 14 kwietnia 2017 zostały mu powierzone obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, a od 2 października 2017 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Jest odpowiedzialny za piony kryminalne.

Powrót na górę strony