Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Seniorzy

7 maja 2014 roku, w ramach „Dni otwartych Komendy Wojewódzkiej Policji” gościliśmy w naszej jednostce studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.


                       


Dla seniorów przygotowano wiele atrakcji, m. in. pokaz sprzętu Policjantów z jednostki antyterrorystycznej, pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji, a także zapoznali się z pracą funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę z psami – uczestnicząc w zorganizowanym dla nich pokazie.

Nasi goście zostali zapoznani także z współpracą policyjną państw z obszaru Schengen. Wizyta w naszej jednostce została przez nich uznana za bardzo ciekawą, pouczającą i przybliżającą pracę Policji.W dniu 21.01.2014 roku ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

Inicjatywa ta została zorganizowana wspólnie z Galerią Bronowice. Spotkanie z seniorami odbyło się w godzinach popołudniowych na terenie ww. Galerii. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa.Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu, jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka.W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podczas roku akademickiego prowadzą cykliczne seminaria szkoleniowe z grupami studentów UTW. Tematyka seminarium obejmuje obszary tj.:

- zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej, jak również sieci komputerowej,

- przestępstwa z nienawiści,

- społeczności romskie,

- jak nie stać się ofiarą przestępstw: metody działania sprawców przestępstw,

- działania profilaktyczne małopolskiej Policji,

- zadania, uprawnienia funkcjonariuszy Policji.26 września 2013 roku odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Miechowie. Tematem wiodącym było bezpieczeństwo osób starszych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy miechowskich dzielnicowych.

Na spotkanie odbywające się w UGiM w Miechowie licznie przybyli okoliczni mieszkańcy, którym w pierwszej kolejności przedstawieni zostali dzielnicowi pracujący na terenie gminy Miechów. Prezentacja uzupełniona została ulotką przedstawiająca dzielnicowych i rejon ich działania a także zawierającą wszystkie informacje ułatwiające kontakt z tymi policjantami. Każdy zainteresowany dostał taką ulotkę. Następnie uczestnicy debaty dowiedzieli się jak działają oszuści i które z tych metod zostały wykorzystane do oszukania mieszkańców naszego powiatu. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przedstawili  seniorom jakie błędy popełniane w dniu codziennym narażają ich na stanie się ofiarą oszustw lub innych przestępstw. Seniorzy dowiedzieli się również  jak unikać zagrożeń. Na koniec spotkania mieszkańcy wyrażali swoje opinie a także mówili o sprawach w rozwiązaniu, których potrzebują pomocy policji.

Zgłoszone podczas debaty problemy stanowią bardzo ważną informację. Na ich podstawie policja będzie mogła modyfikować kierunki swojego działania, tak aby wyjść naprzecie oczekiwaniom mieszkańców Miechowa.W dniu 26 kwietnia 2013 roku na terenie Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa osób starszych. Została ona zorganizowana przez CPiP PK oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W debacie udział wzięło kilkudziesięciu seniorów, którzy w trakcie spotkania zwrócili uwagę na kilka ważnych dla nich aspektów związanych z bezpieczeństwem, tj.:
· bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w miejscach ich zamieszkania oraz usprawnienie kontaktu z funkcjonariuszami Policji
· bezpieczeństwo w turystyce – zagrożenia dot. turystów związane np. z użytkownikami quadów, motocykli terenowych
· zakłócanie ciszy nocnej
· niewystarczająca liczba widocznych patroli policyjnych
· brak czytelnej informacji dotyczącej kompetencji innych służb mundurowych
· brawurowi kierowcy poruszający się po naszych drogach.

Na zakończenie debaty uczestnicy wypełnili krótką ankietę dotyczącą bezpieczeństwa seniorów. Ze wstępnej analizy zebranego materiału wynika, że 56 % badanych czuje się bezpiecznie, 27 % ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat, zaś 17 % nie czuje się bezpiecznie.

Debatę poprowadzili Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendant Komisariatu II Policji w Krakowie oraz policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

Dzieci i Młodzież

08.04.2014 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Szkołę Podstawową
nr 31 w Krakowie. Spotkanie odbyło się w ramach „Tygodnia Przeciw Agresji i Przemocy”.

W trakcie wizyty omówiono zagadnienia dot. przemocy, jak może się ona przejawiać, a w przypadku zaistnienia, gdzie szukać pomocy. Dzieci dowiedziały się również na czym polega praca w Policji, a także omówiono zasady i miejsca bezpiecznej zabawy w domu oraz na powietrzu oraz uświadomiono im niebezpieczeństwa, jakie grożą podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy. Na koniec przypomniano numery alarmowe służb interwencyjnych oraz zrobiono odciski palców oraz zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”.W dniu 17 stycznia 2014 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Przedszkole
nr 139 w Krakowie.W trakcie wizyty dzieci mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji. Zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie uwrażliwiono je na konieczność ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach. Ustalono z nimi zasady i miejsca bezpiecznej zabawy w domu oraz na powietrzu oraz uświadomiono im niebezpieczeństwa, jakie grożą podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.Zwrócono również uwagę na zagrożenia wynikające z kontaktu z osobą obcą. Przypomniano także numery alarmowe służb interwencyjnych. Na zakończenie zrobiono na pamiątkę: odciski palców oraz zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wawelkiem”.
 

 W dniu 21.11.2013 roku policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odwiedzili Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Krakowie.

Największą atrakcją spotkania był psy służbowe, które dzieci mogły pogłaskać i poprzytulać. W trakcie wizyty dzieci mogły również dowiedzieć się m. in.: jak należy bezpiecznie zachować się gdy dojdzie do spotkania z nieznanym zwierzęciem, jak należy się bezpiecznie bawić w domu i na podwórku. Na koniec spotkania przypomniano także numery alarmowe służb interwencyjnych.11 września 2013 roku policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Przedszkole nr 137 w Krakowie. W trakcie wizyty dzieci mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji.  

Zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie uwrażliwiono je na konieczność ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach. Ustalono z nimi zasady i miejsca bezpiecznej zabawy, zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające
z kontaktu z osobą obcą. Przypomniano także numery alarmowe służb interwencyjnych. 30.04.2013 roku policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Przedszkole Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej.W trakcie wizyty dzieci mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji. Zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, jak należy bezpiecznie spędzać czas wolny w domu i na podwórku oraz jak należy zachować się podczas kontaktu z osoba obcą. W dniu 07.03.2013 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili szkolenie dla uczniów 2 klas ponadgimnazjalnych o profilu policyjno – wojskowym w Tymbarku. Tematem zajęć było zapoznanie uczestników z przepisami prawnymi z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. W dniu 20 lutego 2012 roku policjanci z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Wydziału Prewencji KWP
w Krakowie przeprowadzili  spotkanie z dziećmi klas zerowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 4 w Wieliczce.

W trakcie wizyt dzieci zapoznawały się z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku i w domu, poruszania się po drodze, kontaktu z osoba obcą. Dzieci mogły dowiedzieć się m. in.: na czym polega praca w Policji, jak wygląda sprzęt policyjny. 

 

 

 

 

Strony

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach