Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

IV Edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Zapowiedz Finału IV Edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. 

IV Edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

17 grudnia (wtorek) 2013 roku o godz. 18.00 w hali „Wisła” Kraków przy ul. Reymonta 22 w Krakowie odbędzie się Finał IV Edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła!

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu, po czym odbędzie się koncert zespołu LEMON.

W br. realizowana była IV Edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Konkurs organizowany był przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem konkursu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych jego uczestników.

Tegoroczna akcja miała już czwartą edycję. Dzięki tej inicjatywie przez ten okres prawie 200 tys. uczniów zostało wyposażonych w różnego rodzaju elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe.

W br. do konkursu zgłosiło się ponad 300 szkół podstawowych z województwa małopolskiego tj. 1/5 ogółu. Poziom zaangażowania oraz chęć wykazania, że dana szkoła najlepiej dba i troszczy się o bezpieczeństwo swoich uczniów był bardzo wysoki. Przeprowadzone były liczne konkursy i festyny o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością w mediach:

- o zasięgu ogólnopolskim 20 publikacji,

- o zasięgu ogólnowojewódzkim 90 publikacji,

- o zasięgu powiatowym 200 publikacji,

- na stronach www urzędów, domów kultury, szkół, i na gazetkach szkolnych 1250 publikacji.

Prowadzenie takiej działalności profilaktycznej jest bardzo istotne zwłaszcza, że dzięki temu wypełniany jest prawny obowiązek korzystania z elementów odblaskowych przez dzieci do lat 15 poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Założeniem konkursu jest to by ten aspekt bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego był najbardziej akcentowany w okresie jesiennym tj. wrzesień – październik, gdy panują zmienne warunki atmosferyczne,
a tym samym zagrożenie dla pieszych jest największe.   

Ponadto należy pamiętać, iż od sierpnia 2014 roku każda osoba poruszająca się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie musiała być wyposażona w jakikolwiek element odblaskowy. Takie rozwiązanie prawne jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa pieszych tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo potrącenia. Posiadając jakikolwiek odblask na swoim ubraniu osoba poruszająca się po drodze w warunkach o zmniejszonej przejrzystości powietrza będzie widoczna dla kierującego pojazdem z odległości ok. 150 metrów natomiast gdy takiego odblasku nie będzie posiadała kierujący zobaczy ją z odległości zaledwie 30 metrów. W okresie jesienno – zimowym kiedy nawierzchnia jezdni zwykle jest mokra i śliska droga hamowania pojazdu przy prędkości 50 km/h wynosi 30 metrów co oznacza, że kierujący gdy nagle zobaczy człowieka na drodze  nie będzie w stanie zahamować lub wykonać manewru pozwalającego uniknąć potrącenia. 

Laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Finał IV Edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła.

Finał IV Edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła.

 

W dniu 17 grudnia 2013 roku na hali „Wisły” w Krakowie przy ul. Reymonta 22, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IV Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. W ramach, którego 60 tys. dzieci i młodzieży wyposażono w odblaski.                                                                                               

 Podsumowanie akcji połączone było z występem kabaretu Skeczów Męczących oraz koncertem zespołu „Lemon”.

Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz czwarty przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Organizatorami tej akcji byli: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, partnerami akcji byli: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Na podstawie zgłoszeń do udziału w akcji, można stwierdzić, że cieszyła się ona dużą popularnością i miała bardzo szeroki zasięg. Do konkursu zgłosiło się 302 szkoły podstawowe z województwa małopolskiego tj. 1/5 wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszego województwa.

Dzięki tej inicjatywie we wrześniu i październiku br. na terenie woj. małopolskiego w kamizelki odblaskowe zostało wyposażonych 25 tys. uczniów, w elementy odblaskowe zostało wyposażonych 35 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólno wojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali laureaci konkursu, a nagrody wręczali zaproszeni goście Pan podinsp. Rafał Kozłowski – Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Pan Marek Dworak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, a zarazem Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pan Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, Pan mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pan podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pani Anna Rerak z ramienia  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nagrody w Konkursie:

I miejsce – 12 tys. zł

II miejsce – 10 tys. zł

III miejsce – 8 tys. zł

Szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz  dyplomy potwierdzające uczestnictwo w IV Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  

 

 

Podsumowanie IV Edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM 19 grudnia 2013 roku odbyła się konferencja podsumowująca IV Edycję kampanii społecznej No Promil – No Problem. Adresatem kampanii są przede wszystkim kierowcy i pasażerowie. Głównym jej

Podsumowanie IV Edycji kampanii społecznej

NO PROMIL – NO PROBLEM

19 grudnia 2013 roku odbyła się konferencja podsumowująca IV Edycję kampanii społecznej No Promil – No Problem. Adresatem kampanii są przede wszystkim kierowcy i pasażerowie. Głównym jej celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Podczas konferencji policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przedstawili stan bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nietrzeźwych kierujących.

               

„MIKOŁAJ DLA MAŁYCH PACJENTÓW ZE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE - PROKOCIMIU”

„MIKOŁAJ DLA MAŁYCH PACJENTÓW

ZE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO

W KRAKOWIE - PROKOCIMIU”

 

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku Radio RDN Małopolska wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie zorganizowali Mikołaja dla dzieci – pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu.

Mikołaj na teren szpitala wjechał w asyście policjantów. Podarunek otrzymało każde dziecko leżące w szpitalu. Ponadto aniołki i krakowianki opowiadały małym pacjentom bajki i wierszyki, a policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP  w Krakowie przekazywali elementy odblaskowe i przestrzegali przed niebezpieczeństwem na drodze.

Radość i wdzięczność za prezenty i zabawę była ogromna a uśmiech na twarzach tych dzieci sprawił wszystkim organizatorom wielką satysfakcję.

  

22 Finał WOŚP z Policją

22 Finał WOŚP z Policją

Po raz  kolejny małopolscy policjanci wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Przez cały dzień, ok. 250 policjantów mundurowych i po cywilnemu wspieranych przez Żandarmerię Wojskową, czuwało nad bezpieczeństwem kwestujących i wszystkich uczestników imprez towarzyszących finałowi WOŚP w Krakowie. W czasie patrolowania ulic, zwracali oni szczególną uwagę na wolontariuszy. Tegoroczny finał przebiegał spokojnie i bez większych zakłóceń.

Inną rolę podczas finału mieli natomiast policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Na Rynku Głównym zorganizowali bowiem stanowisko profilaktyczne, przy którym dzielili się swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem oraz opowiadali o swojej pracy. Wręczali też materiały profilaktyczno-edukacyjne i elementy odblaskowe. Podczas imprezy chętni przy pomocy alkogogli mogli przekonać się jakie jest pole widzenia osoby nietrzeźwej, a także bez konsekwencji sprawdzić swój stan trzeźwości.

Dużą wzięciem cieszyły się kartki upamiętniające 22 Finał WOŚP,  na odwrocie których można było uwiecznić własne linie papilarne. Największą jednak popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle Inspektor Wawelek - maskotka małopolskiej Policji. Do samego końca imprezy, wspomagał on kwestujących i pozował do niezliczonej ilości zdjęć.

Akcję wspomogli również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którzy zaprezentowali możliwości robota pirotechnicznego, wykorzystywanego do neutralizacji i rozbrajania materiałów niebezpiecznych oraz policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, którzy pokazali łódź policyjną oraz sprzęt służący do ratowania ludzi.

Podczas finału na scenie zlicytowany został metrowy Inspektor Wawelek za kwotę 550 zł. W dalszym ciągu na allego.pl trwa licytacja policyjnej maskotki woj. kujawsko – pomorskiego o imieniu „Polfin”, która została przekazana na aukcję sztabowi WOŚP.  Zachęcamy do czynnego udziału w licytacji, z której całkowity dochód trafi na konto WOŚP. 

             

             

fot. Bogusław Świerzowski

                                           

„Bezpieczny Senior na Drodze” profi

Bezpieczny Senior na Drodze”

Okres jesienno – zimowy to czas największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w od IX – XII 2013 r. przeprowadzili akcje profilaktyczno - edukacyjną pn. „Bezpieczny Senior na Drodze”. Celem projektu było ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych powyżej 60 roku życia.

Jak pokazały statystyki w roku 2012 na terenie województwa małopolskiego zanotowano 3901 wypadków drogowych, w których zginęły 253 osoby. Wśród wszystkich ofiar śmiertelnych 106 stanowili piesi, tj. 42 % wszystkich zabitych.

Na uwagę zasługuje fakt, że najwięcej pieszych zginęło w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia – 51 zabitych. Co 2. pieszy, który zginął w wypadku drogowym to osoba w wieku powyżej 60 roku życia.

Dodatkowo trzeba podkreślić, że piesi w tej grupie wiekowej spowodowali 438 tj. 11 % wszystkich wypadków drogowych, w których 1/3 z nich zginęła.

Chcąc ograniczyć skutki tych zdarzeń, w ramach akcji „Bezpieczny Senior na Drodze” przeprowadzono 63 godzin wykładów w których brało udział blisko 2200 słuchaczy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Policjanci w czasie spotkań zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponadto prowadzili dyskusje, ze słuchaczami na temat lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego. Najczęstsze uwagi sugerowane przez uczestników spotkań dotyczyły krótkiego cyklu światła zielonego podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni po przejściu dla pieszych. Podkreślano również słabą infrastrukturę drogową – brak chodników oraz przejść dla pieszych a także wskazywano braki oświetlenia wokół przejść dla pieszych,  szczególnie przy drogach gminnych i powiatowych. Seniorzy zwrócili uwagę na pojazdy, które parkują na chodnikach i utrudniają ruch pieszym. Wyrażali zadowolenie z podjętej akcji i sugerowali więcej tego typu działań profilaktycznych, w których otrzymują elementy odblaskowe.

   Informacje przekazane  przez uczestników wykładów będą analizowane wspólnie z zarządcami dróg, bowiem nawet niewielkie zmiany infrastruktury drogowej, czy organizacji ruchu mogą poprawić bezpieczeństwo pieszych.

 Na wykładach szczególną uwagę zwracano na konieczność używania elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność osoby poruszającego się po drodze w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. W ramach kampanii, dzięki wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, każdy uczestnik otrzymał opaskę odblaskową.  W akcję włączyło się także Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter – Ego,którego przedstawiciele na spotkaniach przekazywali słuchaczom porady związane ze skutkami cywilno – prawnymi zdarzeń drogowych i prawami osób poszkodowanych.

Projekt był finansowany ze środków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na drogach Małopolski oraz ze środków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działalność i funkcjonowanie UTW.

Akcja pn. „Bezpieczny Senior na Drodze” będzie kontynuowana w roku 2014, gdyż jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa problem z wypadkami, gdzie giną osoby powyżej 60 roku życia nadal istnieje. 

  

Terminy i regulaminy turniejów BRD i Motoryzacyjnego w 2014 roku

Terminy i regulaminy turniejów BRD i Motoryzacyjnego w 2014 roku

Terminy Finałów Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 • 13 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły podstawowe. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.
 • 14 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły gimnazjalne. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 228 – powiat bocheński.

Termin Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego:         

 • 19 maja 2014 roku – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10.

Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu

Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych

Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu

           

W dniu 10 marca 2014 roku w Akademii Ignatianum odbyło się Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych, którego tematem przewodnim były „Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu”. Organizatorami konferencji była Katedra Profilaktyki Społecznej   i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Areszt Śledczy w Krakowie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni, funkcjonariuszki i pracownice Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych, studenci oraz zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje współpracujące z więziennictwem.

W konferencji uczestniczyły policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: asp. Joanna Biel – Radwańska oraz st. sierż. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji.

W imieniu policjantek głos zabrała asp. Joanna Biel- Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, która opowiedziała o ważnej roli kobiet policjantek w służbie społeczeństwu.

Cinema Drive program dotyczący bezpieczeństwa na drogach młodych kierowców

Cinema Drive program dotyczący bezpieczeństwa na drogach młodych kierowców

15 kwietnia 2014 r.  w Cinema City Bonarka odbyła się konferencja prasowa  dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym młodych kierowców, w której uczestniczyli przedstawiciele z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytutu Transportu Samochodowego, Cinema Park oraz  psychologa transportu.

Cinema Drive to projekt kinowy, mający na celu edukację młodzieży
w zakresie bezpieczeństwa na drogach oraz kształtowanie świadomego uczestnika ruchu drogowego, gotowego do dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności.  Wykorzystując innowacyjną technologię kina młody widz jest stawiany w niebezpiecznych sytuacjach na drodze.  Podczas seansu młodzi ludzie mogą zobaczyć ryzyko związane z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. W ten sposób młodzież uczy się jak radzić sobie z presją rówieśników i co robić, aby jeździć bezpiecznie.

 

Wyniki finałów wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

Wyniki finałów wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

W dniach 13 i 14 maja 2014 roku wSzkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach – powiat bocheński odbyły się finały wojewódzkie XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego z udziałem uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych.

Celem Turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru jako bezpiecznego środka komunikacji i rekreacji.

 W Turnieju udział wzięli uczniowie – zwycięzcy eliminacji powiatowych –  ze wszystkich regionów naszego województwa. W sumie wystartowały 21 czteroosobowe drużyny (2 dziewczynki oraz 2 chłopców) w kategorii szkół podstawowych i 21 trzyosobowe drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych.

 Podczas turnieju rozgrywane były następujące konkurencje (tak dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych):

 • test z zakresu przepisów ruchu drogowego,
 • jazda rowerem po torze przeszkód – konkurencja polegała na bezbłędnym pokonaniu rowerowego toru przeszkód,
 • jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego – konkurencja polegała na przejechaniu przez miasteczko ruchu drogowego zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani Mistrzowie województwa małopolskiego XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – w klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 W klasyfikacji generalnej szkół podstawowych

 • I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stroniu, powiat wadowicki, w składzie: Joanna Gnojek, Aniela Zawiła, Patryk Pióro, Piotr Haranek ich opiekunem był Pan Tomasz Gębala.
 • Srebrny medal zdobyli gospodarze turnieju tj. drużyna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach powiat bocheński z zawodnikami: Anna Kaszowska, Emilia Zacharska, Konrad Kowalski, Konrad Ziółko, opiekunem była Pani Anna Krawiec.  
 • Miejsce III zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ropie powiat gorlicki w składzie: Gabriela Spólnik, Oliwia Trojanowicz, Michał Masztafiak, Łukasz Stachurski. Opiekunem był Pan Grzegorz Mliczek.

 W klasyfikacji indywidualnej

 • I miejsce zdobyła Aniela Zawiła ze Szkoły Podstawowej w Stroniu – powiat wadowicki. Zawodniczka ta we wszystkich konkurencjach turnieju zdobyła I miejsca.
 • II miejsce zajął Patryk Pióro z powiatu wadowickiego,
 • III miejsce zdobyła Joanna Gnojek z powiatu wadowickiego.

 W klasyfikacji generalnej szkół gimnazjalnych

 • I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Zakrzowie powiat wadowicki w składzie: Mariusz Franik, Dominik Krystian, Damian Radomski, opiekunem był Pan Bogdan Radwan.
 • II miejsce zdobyli gospodarze turnieju tj. drużyna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicachpowiat bocheński z zawodnikami: Krzysztof Kosacki, Karol Przyborowski, Jakub Półtorak których opiekunem była Pani Kinga Capik - Majcher.
 • Medal brązowy zdobyła drużyna z Gimnazjum w Kościelcu powiat proszowicki, w składzie: Joanna Kilian, Bartłomiej Smaczyński, Norbert Koperczak. Opiekunem tych zawodników była Pani Marzena Machnicka.  

 W klasyfikacji indywidualnej

 • I miejsce zdobył Dominik Krystian z Gimnazjum w Zakrzowie – powiat wadowicki,
 • II miejsce ex aequo zdobyli Mariusz Franik z Gimnazjum w Zakrzowie – powiat wadowicki oraz Karol Przyborowski z Gimnazjum w Mikluszowicach – powiat bocheński.

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody i puchary ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto wszyscy zawodnicy za udział w Turnieju zostali obdarowani grawerowanymi dyplomami pamiątkowymi.

Strony

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach