Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

„OLIMPIADA O BEZPIECZEŃSTWIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW”

Pod koniec kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyła się olimpiada dla dzieci z przedszkoli powiatu proszowickiego.Celem Olimpiady było sprawdzenie wiedzy dzieci z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, kształtowania odpowiednich postaw dotyczących unikania zachowań ryzykownych oraz promowania bezpiecznego stylu życia. Dzieci z przedszkoli z terenu powiatu proszowickiego odpowiadały na pytania w formie quizu oraz odgrywały symulację.

Polski

Finał Wojewódzki XXXVIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniach 12 i 13 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach – powiat bocheński odbyły się finały wojewódzkie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W klasyfikacji indywidualnej II miejsce zajęła Aleksandra Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu gm. Proszowice.

Polski

Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci „Bezpieczne Dzieciństwo - Wychowanie bez Przemocy”

Kampania  na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci  „Bezpieczne Dzieciństwo - Wychowanie bez Przemocy” W dniu 12 maja  Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  w którego skład wchodzą również policjanci,  rozpoczyna realizację Kampanii na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Polski

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem proszowickich policjantów

Wczoraj w południe na proszowickim rynku policjanci uczestniczyli w Obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość uhonorował poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach. Kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach mł. insp. Jerzy Groński wraz z naczelnikiem Wydziału Prewencji asp. szt. Damianem Zapart.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach