Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Zmiany w organizacji ruchu podczas Światowych Dni Młodzieży 2016

Wszystkie informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu (obsługi transportowej) na terenie miasta Krakowa w trakcie Światowych Dni Młodzieży 2016 odnaleźć można u właściwego zarządcy drogi, którym w przedmiotowej sprawie jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Adres strony internetowej - http://www.zikit.krakow.pl/ - zakładka ŚDM 2016.

Polski

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów

10 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie inspektor dr Tomasz Miłkowski. Komendant życzył młodym adeptom sztuki policyjnej powodzenia i satysfakcji w służbie społeczeństwu.

Funkcjonariusze ślubują służyć wiernie narodowi, chronić porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Polski

Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?”

Już po raz czternasty przedstawiciele instytucji pomocowych rozmawiali w Krakowie io przemocy. Organizatorami corocznej konferencji poświęconej problematyce przemocy w rodzinie byli Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

Polski

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 53-letnią kobietę, która ukradła portfel jednej z osób przebywających na placu targowym w Proszowicach

W środę (08.06) br. policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 53-letnią kobietę, która ukradła portfel z torebki jednej z osób przebywających na placu targowym w Proszowicach.

Polski

Poprawa skuteczności i koordynacji działań Sił Zbrojnych RP, Policji i Państwowej Staży Pożarnej przed Światowymi Dniami Młodzieży– ĆWICZENIA SŁUŻB

Alarm w Małopolsce. Dwukrotnie przez 3 minuty nadawane były sygnały dźwiękowe – pierwszy: ostrzegający o zagrożeniu, drugi: o jego odwołaniu.

Zagrożenie związane było z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez samolot, który został uprowadzony przez terrorystów.

Na szczęście – choć sygnały były nadawane rzeczywiście, to zdarzenie wywołane zostało na potrzeby ćwiczeń odbywających się pod kryptonimem RENEGADE.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach