Poszukiwani

Poszukiwani

 • Aleksander Gajewski
  Imię ojca:
  Tadeusz
  Data urodzenia:
  21-02-1982
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks wykroczeń art. 51
  więcej
 • Tomasz Gajowski
  Imię ojca:
  Dariusz
  Data urodzenia:
  26-12-1993
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii art. 61 ust. 1
  więcej
 • Damian Gałuszka
  Imię ojca:
  Wacław
  Data urodzenia:
  27-05-1993
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks wykroczeń art. 119 par. 1
  więcej
 • Franciszek Garbacz
  Imię ojca:
  Zbigniew
  Data urodzenia:
  26-03-1990
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks wykroczeń art. 140
  więcej
 • Imię ojca:
  Władysław
  Data urodzenia:
  01-09-1980
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 297 par. 1
  więcej
 • Dawid Gągała
  Imię ojca:
  Andrzej
  Data urodzenia:
  25-07-1988
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 177 par. 2
  więcej
 • Imię ojca:
  Julian
  Data urodzenia:
  27-05-1992
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks wykroczeń art. 119
  więcej
 • Anna Gąsior
  Imię ojca:
  Franciszek
  Data urodzenia:
  29-06-1977
  Miejsce zamieszkania:
  Rzepiennik Strzyżewski
  poszukiwany z:
  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych art. 98
  więcej
 • Imię ojca:
  Janusz
  Data urodzenia:
  08-05-1982
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 280 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Janusz
  Data urodzenia:
  07-03-1985
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 280 par. 1
  więcej

Strony