Poszukiwani

Poszukiwani

 • Imię ojca:
  Stanisław
  Data urodzenia:
  07-11-1959
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 286 par. 1
  więcej
 • Dawid Durał
  Imię ojca:
  Jerzy
  Data urodzenia:
  29-01-1986
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 196 par. 1
  więcej
 • Dawid Duź
  Imię ojca:
  Wiesław
  Data urodzenia:
  30-12-1985
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 226 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Leszek
  Data urodzenia:
  17-11-1960
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43 ust. 1
  więcej
 • Zbigniew Ebert
  Imię ojca:
  Franciszek
  Data urodzenia:
  01-04-1960
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 158 par. 1
  więcej
 • Amanda Erten
  Imię ojca:
  Marek
  Data urodzenia:
  31-07-1996
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 288 par. 1
  więcej
 • Gheorghe Esanu
  Imię ojca:
  Ivan
  Data urodzenia:
  31-10-1969
  Miejsce zamieszkania:
  Mołdawia
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 272
  więcej
 • Imię ojca:
  Bolesław
  Data urodzenia:
  21-04-1964
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 286 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Stanisław
  Data urodzenia:
  27-08-1941
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 286 par. 1
  więcej
 • Kamil Figaś
  Imię ojca:
  Artur
  Data urodzenia:
  15-01-1996
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  więcej

Strony