Poszukiwani

Poszukiwani

 • Imię ojca:
  Vasyl
  Data urodzenia:
  17-04-1978
  Miejsce zamieszkania:
  Ukraina
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 264 par. 2
  więcej
 • Dawid Duź
  Imię ojca:
  Wiesław
  Data urodzenia:
  30-12-1985
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 226 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Leszek
  Data urodzenia:
  17-11-1960
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43 ust. 1
  więcej
 • Jan Dziadek
  Imię ojca:
  Kazimierz
  Data urodzenia:
  28-05-1965
  Miejsce zamieszkania:
  Tuchów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 209 par. 1A
  więcej
 • Zbigniew Ebert
  Imię ojca:
  Franciszek
  Data urodzenia:
  01-04-1960
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 158 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Ivan
  Data urodzenia:
  31-10-1969
  Miejsce zamieszkania:
  Mołdawia
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 272
  więcej
 • Imię ojca:
  Bolesław
  Data urodzenia:
  21-04-1964
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 286 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Stanisław
  Data urodzenia:
  27-08-1941
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 286 par. 1
  więcej
 • Michai Florin
  Imię ojca:
  Frusina
  Data urodzenia:
  12-09-1986
  Miejsce zamieszkania:
  Rumunia
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 190 par. 1
  więcej
 • Jacek Frąk
  Imię ojca:
  Edward
  Data urodzenia:
  05-05-1969
  Miejsce zamieszkania:
  Kobierzyn
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 207 par. 1
  więcej

Strony