Poszukiwani i zaginieni

Poszukiwani

 • Imię ojca:
  Kazimierz
  Data urodzenia:
  06-11-1986
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii art. 62
  więcej
 • Imię ojca:
  Henryk
  Data urodzenia:
  18-05-1983
  Miejsce zamieszkania:
  Wola Rzędzińska
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 178A par. 2
  więcej
 • Kamil Leśniewski
  Imię ojca:
  Mirosław
  Data urodzenia:
  22-06-1993
  Miejsce zamieszkania:
  Zbylitowska Góra
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 278 par. 1
  więcej
 • Jan Lis
  Imię ojca:
  Stanisław
  Data urodzenia:
  23-03-1964
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 297 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Stanisław
  Data urodzenia:
  07-10-1954
  Miejsce zamieszkania:
  Ilkowice
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 284 par. 1
  więcej
 • Imię ojca:
  Andrzej
  Data urodzenia:
  16-06-1972
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 204 (dawny) par. 2
  więcej
 • Paweł Łątka
  Imię ojca:
  Lesław
  Data urodzenia:
  28-12-1981
  Miejsce zamieszkania:
  Siedliska
  poszukiwany z:
  Kodeks wykroczeń art. 119 par. 1
  więcej
 • Klaudiusz Łyczko
  Imię ojca:
  Jan
  Data urodzenia:
  14-03-1976
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 43 ust. 1
  więcej
 • Daniel Maciaszek
  Imię ojca:
  Stanisław
  Data urodzenia:
  16-11-1986
  Miejsce zamieszkania:
  Koszyce Wielkie
  poszukiwany z:
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii art. 62 ust. 1
  więcej
 • Jacek Magiera
  Imię ojca:
  Stanisław
  Data urodzenia:
  27-03-1969
  Miejsce zamieszkania:
  Tarnów
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 226 par. 1
  więcej

Strony