Wstępne wyniki VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Wstępne wyniki VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

7 listopada 2017 roku w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie Zespół Jury składający się z przedstawicieli organizatorów i partnerów akcji obradował przy wyłanianiu zwycięzców VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Ocenie poddano szkoły, które przesłały informacje o przebiegu akcji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Do konkursu zgłosiły się 343 szkoły podstawowe.

Na posiedzeniu, Zespół Jury w oparciu o zapisy w Regulaminie VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” postanowił przyznać jednogłośnie następujące miejsca w Konkursie:

Zajęte miejsca w VIII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Ewentualne odwołania od oficjalnych wyników mogą być złożone do dnia 29.11.2017r. do godz. 12.00 w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (liczy się data wpływu odwołania do WRD KWP w Krakowie) – fax. 12 61 54 177, e – mail: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl, lub osobiście w sekretariacie WRD KWP w Krakowie. W dniu 4.12.2017 r na stronach KWP w Krakowie zostaną opublikowane ostateczne wyniki konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród Laureatom odbędzie się 13 grudnia 2017 roku o godz. 18.00 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie o czym zwycięskie szkoły podstawowe zostaną poinformowani oddzielnym pismem