„Stok nie jest dla Bałwanów” nowy termin nadsyłania prac

„Stok nie jest dla Bałwanów” nowy termin nadsyłania prac

Na terenie Małopolski rozpoczęła się przerwa zimowa. Warto zatem przypomnieć o kampanii pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednym z jej elementów jest również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Głównej Policji (organizatorzy konkursu podjęli decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac do 5 marca 2018 r. – decyduje data wpływu do Komendy Głównej Policji). Regulamin oraz kartę zgłoszenia do konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.policja.pl.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.