Pierwszy egzamin

Pierwszy egzamin

W dn.09.05.2017 w Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łękawce odbył się egzamin za kartę rowerową dla uczniów klasy IV. Uczestnictwo w egzaminie było wielkim przeżyciem powiązanym z ogromnym stresem wśród uczniów. Do egzaminu przygotowywali się kilka miesięcy, ucząc się przepisów i trenując swoje umiejętności jazdy na rowerze pod nadzorem pedagogów Marty Bożek i Anny Antas.

Na zaproszenie pani Dyrektor Elżbiety Chrzaszcz funkcjonariusze tarnowskiej drogówki mł. asp. Dariusz Porębski i st. sierż. Marek Bachara przeprowadzili weryfikację umiejętności przystępujących do pierwszego w ich życiu egzaminu pozwalającego poruszać się im po drodze publicznej na rowerze. Funkcjonariusze podczas egzaminu sprawdzali m.in. przygotowanie techniczne pojazdu do jazdy, wiedzę o bezpieczeństwie poruszania się rowerem na drodze, reagowanie na znaki i sygnały drogowe, sposoby prawidłowych zachowań na przejściu dla pieszych, zmiany pasa ruchu oraz manualne zdolności młodych uczestników ruchu drogowego na sprawnościowym torze przeszkód.

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz sprawnościowe dostarczyło wiele emocji i pozytywnych wrażeń, które zaprocentowało pozytywnym zakończeniem dla wszystkich przystępujących do egzaminu. Cały przebieg egzaminu obserwowały przedszkolaki dla których funkcjonariusze również przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa poruszania się w ruchu drogowym. Przedszkolaki wykazały się wiedzą i zaangażowaniem, a wszyscy zgodnie stwierdzili i popierali hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Przypomnijmy, iż karta rowerowa zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły. Osobie, która ukończyła szkołę podstawową, kartę wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Karta rowerowa uprawnia również, po ukończeniu 15 lat, do kierowania pojazdem zaprzęgowym. Karta jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo. Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. (szczegóły: Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).