Debata w Sali Lustrzanej

Debata w Sali Lustrzanej

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” pod taki hasłem w tarnowskiej Sali Lustrzanej odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, radni miejscy, przedstawiciele rad osiedlowych oraz mieszkańcy naszego miasta.

W dniu 30 maja 2017 roku w Sali Lustrzanej Tarnów odbyła się  debata społeczna pn„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”.

Organizatorem spotkania był Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

W debacie udział wzięli:  mł. insp. Witold Ślęzak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, kom. Robert Kozak - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, nadkom. Grzegorz Habel – Komendant Komisariatu Policji  Tarnów – Centrum, oraz asp. szt. Jerzy Boryczko – funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Wśród zaproszonych gości byli radni Miasta Tarnowa, przedstawiciele Rad Osiedla, Spółdzielni Mieszkaniowych, Urzędu Miasta Tarnowa, Komendant Straży Miejskiej w Tarnowie oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej  w Tarnowie.

W trakcie debaty omówiono następujące tematy:,

  • „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jako narzędzie do diagnozy aktualnych zagrożeń społecznych, najbardziej dokuczliwych dla środowiska lokalnego;
  • Aplikacja  „Moja Komenda”
  • Program  „Dzielnicowy bliżej nas”.
  • działania Policji w ramach profilaktyki społecznej

Na zakończenie debaty odbyła się dyskusja. W ocenie uczestników spotkanie  przydatne, ocenione na wysokim poziomie.

 

Sala Lustrzana