Dla kierowców

Laserowe mierniki prędkości są użytkowane przez Polską Policję zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najbardziej zaawansowane, kompaktowe urządzenie, łączą w sobie funkcje wideokamery, aparatu cyfrowego oraz laserowego pomiaru prędkości.

Urządzenia te, zgodnie z wymogami prawnymi, zanim zostały zakupione musiały uzyskać potwierdzenie, że zostały wprowadzone do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami. Są kompleksowym rozwiązaniem dla funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.

Co warte podkreślenia laserowe mierniki prędkości używane przez Polską Policje są standardowym wyposażeniem Policji w ponad 70 krajach, w tym na terenie całej Unii Europejskiej (m.in. Francji, Wiekiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Słowenii, Austrii). Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, w tym również laserowe mierniki prędkości posiadają ważne decyzje zatwierdzenia typu wydane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz aktualne świadectwa legalizacji potwierdzające, że przyrządy spełniają wymagania, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Jedynym właściwym organem do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie poprawności wprowadzenia do obrotu i użytkowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, w tym również ręcznych przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, jest Prezes Głównego Urzędu Miar, który jest wydawcą decyzji zatwierdzenia typu przedmiotowych przyrządów pomiarowych. Do Policji nie wpłynęła informacja o podjęciu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar decyzji o cofnięciu zatwierdzenia typu przedmiotowego urządzenia.

Do rzekomo błędnych wskazań pomiaru prędkości może dojść wyłącznie w sytuacji, kiedy są one użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi, chociażby właśnie na potrzeby programów reporterskich. Okazuje się, że to właśnie znajomość instrukcji obsługi urządzenia do pomiaru prędkości oraz odpowiednie przeszkolenie użytkowników końcowych w tym zakresie jest podstawowym i niezbędnym warunkiem do właściwego użytkowania i dokonywania prawidłowych pomiarów prędkości pojazdów czy też weryfikowania otrzymanych wyników i aby wyeliminować ewentualną możliwość użytkowania, niezgodnego z instrukcją policjanci są szkolenie z obsługi tych urządzeń.

 

Dzień Wszystkich Świętych większość z nas odwiedzała groby bliskich zmarłych. Tego dnia młodzi miłośnicy motoryzacji postanowili spędzić ten czas zupełnie inaczej.

Wieczorem w rejonie cmentarza w Wojniczu zebrała się grupa kilkuset młodych ludzi oraz blisko setka samochodów. Zebrani w tym miejscu mieli przygotowywać się do ulicznych wyścigów. Informacja ta bardzo szybko dotarła do dyżurnego tarnowskiej policji i na miejscu pojawiły się patrole tarnowskiej drogówki. Mundurowi potwierdzili około setki zaparkowanych przy murach cmentarza i obwodnicy Wojnicza pojazdów, oraz drugie tyle zebranych ludzi. Z ustaleń wynikało, że mieli to być widzowie rajdów, których start przewidziano na starym, 300- metrowym odcinku drogi krajowej numer 4 w Łukanowicach. Ich uczestnicy zajęli pozycje na drodze dojazdowej. Wszystko wskazywało na to, że ci nieodpowiedzialni ludzie postanowili wykorzystać wolny dzień na niezdrową i niebezpieczną rywalizację. Na widok policjantów zebrane osoby najwyraźniej zmieniły swoje plany i zaczęły wracać do swoich pojazdów, a kierowcy ustawieni do startu, próbowali bezskutecznie zawrócić i zbiec.

Policjanci zastali także leżący na mecie w rowie samochód. Właściciel auta został przebadany za zawartość alkoholu i narkotyków i ukarany wysokim mandatem. Mundurowi skontrolowali znajdujące się na miejscu samochody i wylegitymowali uczestników zbiegowiska. Na końcu sprawdzili sąsiedni teren, aby upewnić się, że nie doszło do zgrupowania się osób w innym miejscu.