Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków

Ekspert: podinsp. Jurand Dyk
specjalista: nadkom. Adrian Seyrlhuber

Kontakt:
Telefon: 14-628-1365
Telefon: 14-628-1319
Fax: 14-628-1330