Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Kierownictwo:
Oficer prasowy: asp. sztab. Paweł Klimek

Kontakt:
Telefon: 14 628 1314, tel.kom. 665 390 313
Fax: 14 628 1396