Wydział Wspomagający

Kierownictwo:
Naczelnik: podinsp. Monika Stasiowska
Zastępca: podinsp. Jarosław Golemo

Kontakt:
Telefon: 146281230
Fax: 146281396