Wydział Prewencji

Kierownictwo:

Naczelnik: kom. Robert Kozak
Zastępca: podinsp. Zofia Kukla

Kontakt:
Telefon: 146281220
Fax: 146281299