Wydział Kryminalny

Kierownictwo:
Naczelnik:   kom. Przemysław Cegliński
Zastępca:   nadkom. Krzysztof Kogut

Kontakt:
Telefon: 146281205
Fax: 146281415