Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Kierownictwo:

Naczelnik: podinsp. Krzysztof Czapla
Zastępca Naczelnika: kom. Grzegorz Król

Kontakt:
Telefon: 146281215
Fax: 146281305