Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownictwo:

Naczelnik: podkom. Michał Suda

Zastępca Naczelnika: Maciej Kawa

Kontakt:
Telefon: 146282666
Fax: 146282105