Referat dw. z Korupcją

Kierownictwo:

Kierownik referatu: podkom.  Marzena Krawczyk

 

Kontakt:
Telefon: 146281250
Fax: 146281382