Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  

 INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO

  Tarnów 2019

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWIE 

Adres

Telefon

ul. Szujskiego 66

33-100 Tarnów

14 – 621 56 83

14- 621 30 40

e-mail

Strona internetowa

pcpr@powiat.tarnow.pl

www.pcprtarnow.pl

 

Rodzaj świadczonej pomocy

- realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

Poradnictwo specjalistyczne:

- pracownik socjalnyz uprawnieniami pedagoga (w godz. pracy urzędu)

- psycholog: czw. 9:00-15:30,

pt. 8:00-11:30)

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu 

Adres

Telefon

33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a

 

18 - 449 04 95 /całodobowy/

e-mail

Strona internetowa

e-mail: pomoc@soik.pl

www.soik.pl

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna,

rozmowy wspierające, terapia (indywidualna, małżeńska, rodzinna), grupy wsparcia,

mediacja

 

Komenda Miejska Policji w Tarnowie 

Adres

Telefon

ul. Traugutta 4

33-101 Tarnów

14 – 628 29 00

e-mail

Strona internetowa

kmp@tarnow.policja.gov.pl

www.tarnow.policja.gov.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach 

Adres

Telefon

ul. Tysiąclecia 19

33-190 Ciężkowice

14 – 628 58 48

gops@ciezkowice.pl

-

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne w godzinach pracy Ośrodka

7.00-15.00

Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

kierowanie na leczenie odwykowe, motywowanie sprawców do podjęcia terapii

7.00-15.00

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku 

Adres

Telefon

ul. Krynicka 3

33-180 Gromnik

14 – 651 42 30

e-mail

Strona internetowa

gopsgromnik@poczta.onet.pl

www.gopsgromnik.pl

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie

Poradnictwo, praca socjalna, informacja

 w godzinach pracy Ośrodka

od 7.30 – 15.30

dyżur prawnika I pon. m-ca

od 15.30-17.30

dyżur pracownika socjalnego w  każdą środę 10.00-12.00 oraz w godzinach pracy Ośrodka

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze 

Adres

Telefon

ul. 1 Maja 7

33-140 Lisia Góra

14 – 678 45 68

e-mail

Strona internetowa

gops@lisiagora.pl

-

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Konsultacyjny w Lisiej Górze

poradnictwo, wsparcie, informacja

w godzinach pracy punktu i godzinach pracy GOPS Lisia Góra

pon.     8.00-18.00

wt-czw. 7.30-15.30

pt.         7.30-14.30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
w Lisiej Górze

poradnictwo, wsparcie, informacje

środa 7.30-15.30

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków Ich Rodzin

pon. w godz. 15.45-18.00

Urząd Gminy-nieodpłatna pomoc prawna

pon.   8.00-12.00

czw.    8.00-12.00

pt.      8.00-12.00

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej 

Adres

Telefon

33-171 Pleśna 240

14 – 629 28 39

e-mail

Strona internetowa

plesnagops@op.pl

www.plesnagops.pl

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

poradnictwo, terapia,  informacje

pracownik socjalny -

codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej

od 7.30 – 15.30

psycholog i prawnik- po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie 

Adres

Telefon

ul. Brzeska 9

33-130 Radłów

14 – 678 20 03

e-mail

Strona internetowa

ops.radlow@op.pl

www.opsradlow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, informacja, praca socjalna

w godzinach pracy Ośrodka

od 7.30 – 15.30

Punkt Konsultacyjny do Spraw

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

każdy poniedziałek i piątek od 8.00 do 10.00 (dyżury pracownika socjalnego).

Psycholog: raz w miesiącu w godz. od 14.00 do 16.00.

Urząd Miejski Radłów –

Nieodpłatna pomoc prawna

Środa 8.00-12.00

Piątek 8.00-12.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Radłowie. od 7.30 – 15.30

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miejskim w Radłowie dla osób uzależnionych i ich rodzin

- w drugi wtorek miesiąca w godzinach
 od 16.00 do 19.00-przyjmuje terapeuta uzależnień i współuzależnienia.

- w czwarty wtorek miesiąca w godzinach
od 16.00 do 19.00 - przyjmuje psycholog.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach 

Adres

Telefon

ul. Ks. J. Wyrwy 2 33 - 160 Ryglice

14 – 644 36 46

e-mail

Strona internetowa

gopsryglice@poczta.onet.pl

-

 

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Zespół Interdyscyplinarny: podejmowanie działań i opracowanie planu

pomocy dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą

w rodzinie

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

poradnictwo, praca socjalna, informacja

w godzinach pracy Ośrodka

od 7.30 – 15.30

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim 

Adres

Telefon

33 – 163 Rzepiennik Strzyżewski 400

14 – 653 55 19

e-mail

Strona internetowa

gops@rzepiennik.pl

-

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka

od 7.30 – 15.30

Psycholog – w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 8.30 - 15.30

Prawnik – poniedziałek, wtorek

i środa w godz. 8.00 - 12.00

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie 

Adres

Telefon

33-156 Skrzyszów 642

14 – 688 70 17

e-mail

Strona internetowa

gops@skrzyszow.pl

www.gops-skrzyszow.pl

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, informacja, praca socjalna,

pomoc materialna w godzinach pracy Ośrodka

pon. 9.00 - 17.00

wtorek - piątek

8.30 - 15.30

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Psycholog w poniedziałek od 15.00-17.00

i czwartek od 9.00-12.00,

 prawnik
 w ostatni poniedziałek każdego miesiąca
od 13.00 do 15.00.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach 

Adres

Telefon

38-246 Szerzyny 518

14 – 692 01 20

e-mail

Strona internetowa

gops@szerzyny.pl

www.szerzyny.pl

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka

od 7.30 – 15.30

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy
dla osób dotkniętych przemocą

w rodzinie

Dyżury: psycholog, radca prawny –

po wcześniejszym umówieniu wizyty

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie 

Adres

Telefon

ul. Krakowska 19,

33-100 Tarnów

14 – 688 01 50

e-mail

Strona internetowa

gops@gmina.tarnow.pl

gops.gminatarnow.pl/

 

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

 

Poradnictwo, wsparcie grupowe, informacja,

pomoc finansowa

psycholog, prawnik, mediator, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, terapeuta osób uzależnionych od alkoholu stosujących przemoc w godzinach pracy Ośrodka

pon. od  8:30 do 16:30

wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

wtorek od 15:00 do 18:15

 

 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie 

Adres

Telefon

ul. Jana Pawła II 4 33 – 170 Tuchów

14 – 652 54 89

e-mail

Strona internetowa

slowik.ops@op.pl

www.ops.tuchow.pl

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, praca socjalna, informacja, pomoc prawna, psycholog

Pracownik socjalny w godzinach pracy Ośrodka

od poniedziałku do piątku

od 7:30 do 15:30

każda środa miesiąca konsultant prawny

od 9:00 do 15:00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Prowadzonym przez Fundację Hetmana Tarnowskiego

Specjaliści udzielający pomocy:

prawnik, psycholog, osoba pierwszego kontaktu oraz inni specjaliści
w zależności od potrzeb

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Adres

Telefon

33-122 Wierzchosławice 550

14 – 631 90 28, 798 584 166

e-mail

Strona internetowa

gops@wierzchoslawice.pl

www.wierzchoslawice.pl

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Punkt Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

poradnictwo, informacja, praca socjalna

w godzinach pracy Ośrodka

Psycholog przyjmuje w pierwszy i drugi wtorek miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00 Prawnik w ostatnią środę miesiąca
w godz. od 16:00 do 18:00

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach 

Adres

Telefon

33-270 Wietrzychowice 19

14 – 641 81 50

e-mail

Strona internetowa

gops@wietrzychowice.pl

-

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, informacja, praca socjalna

w godzinach pracy Ośrodka

pon.7:30 -17:00

wt - czw. 7:30 – 15:30

pt. 7:30 – 14:00

Radca prawny: trzy razy w tygodniu w budynku Urzędu Gminy

w Wietrzychowicach

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu  

Adres

Telefon

ul. Krzywa 16

32-830 Wojnicz

14 – 679 00 30

e-mail

Strona internetowa

gops@wojnicz.pl

www.gops.wojnicz.pl

 

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Informacja, poradnictwo, wsparcie, interwencja

Starszy pracownik socjalny w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie porady prawne, terapia leczenia uzależnień, wsparcie pracownika socjalnego, informacja, interwencja – godziny przyjęć specjalistów: prawnik, terapeuta leczenia uzależnień, pracownik socjalny  
środa od godz. 15.30. – 17.30

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie 

Adres

Telefon

ul. Malczewskiego 15

14 66 52 275

e-mail

Strona internetowa

gops@zakliczyn.pl

www.gopszakliczyn.pl

 

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

 

Poradnictwo, informacja, praca socjalna

w godzinach pracy Ośrodka

od 7.30 – 15.30

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

pedagog, psycholog, prawnik, terapeuta

Dwa wtorki w miesiącu

od 16.00 – 18.30

Jedna sobota w miesiącu

Od 8.00 – 12.00

 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie 

Adres

Telefon

ul. Św. Jana 3a 33-240 Żabno

14 – 645 64 33

 

e-mail

Strona internetowa

ops@zabno.pl

-

 

 

 

Rodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, wsparcie, informacja

w godzinach pracy Ośrodka

pon. 7:30 -16:00

wt - czw. 7:30 – 15:30

pt.7:30 - 15:00

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Psycholog – pierwszy i trzeci wtorek
m-ca 16:30 – 18:30

Prawnik – pierwszy i czwarty czwartek

m-ca16:30 – 19:30

Pracownik socjalny – pierwszy czwartek
m-ca 15:30 – 17:30