Pasowanie kadetów klas mundurowych

Pasowanie kadetów klas mundurowych

26 września tarnowianie mogli uczestniczyć w obchodach 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Była to również okazja do pasowania na kadetów – uczniów klas pierwszych XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, którzy tego dnia obchodzili święto patrona szkoły – Armii Krajowej. Wśród młodzieży największą grupę stanowili uczniowie klas policyjnych.

Po nabożeństwie w tarnowskiej Katedrze nastąpił przemarsz poszczególnych klas liceum na płytę tarnowskiego Rynku w akompaniamencie orkiestry Zakładów Azotowych w Tarnowie. Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie przedstawicieli klas mundurowych. Następnie uczniów pierwszych klas: wojskowej, policyjnej i strażackiej pasowali na kadetów Dowódca 3. SLT w Krakowie-Balicach - płk. pil. Krzysztof Walczak, Komendant Miejski Policji w Tarnowie - mł. insp. Mariusz Dymura, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie - st. bryg. Piotr Szpunar.

W ramach ogromnego uznania za wieloletnią pracę z młodzieżą i krzewienie postaw patriotycznych, płk Jerzy Pertkiewicz otrzymał nadaną przez ministra Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANITIS DIGNITATIS DEFENSORI. Wyróżnienie wręczyła pani Urszula Augustyn, poseł na Sejm RP.

Kolejnym punktem programu był przemarsz pod Grób Nieznanego Żołnierza w Tarnowie, gdzie zostały złożone wiązanki, wieńce oraz znicze.