Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

19 stycznia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie odbyła się narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa za rok 2017 oraz wyniki osiągnięte przez tarnowskich policjantów. W spotkaniu uczestniczyli Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – inspektor Robert Strzelecki, Starosta Tarnowski Roman Łucarz i Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela. Naradę prowadził natomiast szef tarnowskich policjantów –mł. insp. Mariusz Dymura.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. insp. Mariusz Dymura, który w swoim wystąpieniu przedstawił stan etatowy jednostki, kierunki realizacji najważniejszych zadań oraz podziękował obecnym przedstawicielom władz lokalnych za wsparcie udzielone tarnowskiej Policji. W swoim wystąpieniu podkreślił, że ogólna wykrywalność przestępstw w Tarnowie wyniosła 95,3%, co stanowi najlepszy wynik w całej Małopolsce. Następnie omówił niektóre przestępstwa kryminalne m.in.: zabójstwo w Brzozówce, kradzieże pojazdów, narkotyki, dopalacze, pożary w Radłowie. Komendant zaakcentował przydatność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Dzielnicowy Bliżej Nas i Moja Komenda, jako narzędzi skutecznej komunikacji policji ze społeczeństwem.

Podczas odprawy Komendant podkreślił wagę działań profilaktycznych podejmowanych przez mundurowych (m.in. Kręci mnie bezpieczeństwo, Bezpieczna droga do szkoły) w kształtowaniu właściwych nawyków dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tego typu działania, jak również częste kontrole tzw. drogówki doprowadziły do zmniejszenia śmiertelności na drogach z 31 osób w 2016 roku do 12 osób w 2017 roku (choć to i tak o 12 za dużo).

Następnie głos zabrał prezydent Roman Ciepiela, oraz starosta Roman Łucarz. W swoich wystąpieniach odnieśli się do stanu bezpieczeństwa w regionie tarnowskim. Obaj podziękowali za wysoki poziom współpracy z tarnowską policją, które przekłada się na duże poczucie bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. „Zadbanie o bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą” podkreślali obaj.

Na zakończenie Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – inspektor Robert Strzelecki, podziękował tarnowskim policjantom za pracę na rzecz bezpieczeństwa, którą kierownictwo KWP ocenia bardzo wysoko. Wskazał obszary działań na kolejny rok, które będą szczególnie monitorowane przez komendę wojewódzką.