mł. insp. Witold Ślęzak

ant
mł. insp.
Witold
Ślęzak
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie

Witold Ślęzak jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej. Służbę rozpoczął w 1991 roku i od początku związany jest z pionem prewencji tarnowskiej Policji. Służbę zaczynał od stanowisk liniowych. W 2007 roku objął stanowisko Naczelnika Sekcji, a następnie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w 2012 roku mianowany został na stanowisko Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Od listopada 2015 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.

W dniu 2 października 2017 roku powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Nadzoruje piony prewencyjne.