mł. insp. Mariusz Dymura

ant
mł. insp.
Mariusz
Dymura
Komendant Miejski Policji w Tarnowie
Wiek: 
43 lata

Jest absolwentem:

 • Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydział Pedagogiczny – Wychowanie Obronne
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Public Relation
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Akademia Coachingu
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

 • 1996 - Oddział Prewencji Policji w Krakowie.
 • 2003 - Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 • 2008 - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, nadzorował pracę służb prewencji, ruchu drogowego oraz sztabu Policji.
 • 2013 - Komendant Powiatowy Policji w Bochni.
 • od 15.03.2017 - Komendant Miejski Policji w Tarnowie.

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m. in. kursy i szkolenia:

 • dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji - dla dowódców operacji policyjnych - dla starostów oraz członków komisji bezpieczeństwa i porządku.
 • z zakresu Działań Policji w związku z imprezami masowymi - z zakresu Bezpieczeństwa Przedstawicielstw Dyplomatycznych i Urzędów Konsularnych na terenie RP.

Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa):

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant"
 • Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju"
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa"
 • Srebrna Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
 • Brązowy Medal „Za długoletnią służbę”
 • Odznaka „Za wybitne osiągnięcia” dla SEiRP
 • Medal „25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów”
 • Odznaka „Za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych”
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
 • Srebrna Odznaka „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
 • Złoty medal XXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 • Odznaka Pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
 • Medal „Pro Publico Bono” – Nowy Wiśnicz
 • Medal „Za zasługi dla szkoły” Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
 • Medal Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego"