Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła nowy „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020”. Znowelizowany Program wyznacza nowe kierunki i rodzaje działań dostosowane do obowiązujących przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nakłada stosowne zadania do realizacji zarówno na szczebel administracji rządowej jak i samorządowej.

Na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego funkcjonuje wiele placówek pomocowych oraz poradnictwa specjalistycznego tj.:

1.   Zespół ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Tarnów, ul. Goldhammera 3, I pietro, pokój 103

tel/fax (0-14) 6882596

pon.- piątek 7:30- 15:30

( dyżur- poniedziałek 15:30 – 18:00)

 2.   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Tarnów, Al. M. B. Fatimskiej 9

tel. (0-14) 6882020

 3.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Czynny:

Poniedziałek  godziny: 7:30 - 18:00

Wtorek godziny: 7:30 - 15:30

Środa godziny: 7:30 - 15:30

Czwartek godziny: 7:30 - 15:30

Piątek godziny: 7:30 - 15:30

Al. M. B. Fatimskiej 9 (tel. Sekretariat: 14 688 20 20),

- ul. Goldhammera 3- pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr I (tel. 14 688 25 93, 14 688 25 31),

- ul. Goldhammera 3 -pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr III (14 688 25 32, 14 688 25 36, 14 688 25 37, 14 688 25 94, 14 688 25 95),

- ul. Graniczna 8a – pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr II (tel. 14 688 20 62, 14 688 20 63, 14 688 20 64, 14 688 20 65),

- ul. Graniczna 8a - pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr IV (tel. 14 688 20 67, 14 688 20 68, 14 688 20 66, 14 688 20 68, 14 688 20 74),

- ul. Graniczna 8a - pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr V (tel. 14 688 20 69, 14 688 20 70, 14 688 20 71, 14 688 20 72)

4.   Komenda Miejska Policji,

 ul. Traugutta 4, tel. (0-14) 628 29 00, fax. (0-14) 6281244

5.   Prokuratura Rejonowa w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27

tel. (0-14) 6222731 do 33 fax: 14 6283219

czynna : pon.- piątek 07:00- 15:00

 6.   Sąd Okręgowy w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27

tel. ( 0- 14) 6887400 fax: 14 6887417

czynny :

pon. : 8:00- 18:00

wtorek- piątek: 08:00- 16:00

 

  1. 7.   Sąd Rejonowy w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27

tel. (0-14) 6887400 fax. (014) 6887466

czynny :

pon. : 8:00- 18:00

wtorek- piątek: 08:00- 16:00

 8.   Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

ul. Szarych Szeregów 1

tel. (0- 14) 6553636

czynny : całodobowo

 9.   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Goldhammera 3

Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 14 688 28 29,


Dyżury:
poniedziałek, w godz. 17:00 – 19:00 – psycholog,
wtorek, w godz. 15:00 – 17:00 – instruktor terapii uzależnień,
środa, w godz. 16:15 – 18:15 – instruktor terapii uzależnień; w godz. 16:15 – 18:15 – prawnik,
piątek, w godz. 15:30 – 17:30 – instruktor terapii uzależnień; w godz. 16:00 – 18:00 – prawnik;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Nadbrzeżna Dolna 7, 14 655 99 95, 655 99 96 http://www.ppptarnow.is.net.pl/;

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w Tarnowie
ul. Szujskiego 25, 14 622 27 96, 14 621 68 29 http://www.sppt.tarnow.pl/ ;

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178 a, Sekretariat tel. 14 631 52 84, Dyżurka pielęgniarek 14 631 52 97, Rejestracja 14 631 52 91, 14 631 52 87
http://www.lukasz.med.pl

Organizacje pozarządowe:

Poradnia specjalistyczna „Arka”

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców w trudnych sytuacjach

ul. Pl. Katedralny 6

czynna pon.- piątek : 16:00 – 20:00 ( z wyjątkiem lipca i sierpnia b.r.)

 

Telefon zaufania „Arka” – nr 19487

 

Stowarzyszenie Siemacha

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych

ul. 16 pułku Piechoty 12

czynny pon. – piątek : 16:00- 20:00

 

Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym

Rynek 4/3

tel. (0- 14) 6224043

 

WAŻNE TELEFONY :

997 – POLICJA

801 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”


Zapraszamy również do zapoznania się z ulotkami zamieszczonymi poniżej: