Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce

Dziś w Małopolsce rusza nowatorski program pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Program ten stanowi swoistą elektroniczną platformę wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami, a Policją.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.Takim narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapę zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie wielu instytucji społecznych. Prace mające na celu przygotowanie tego narzędzia rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku. Obejmowały one szeroko rozumiane konsultacje społeczne, w których wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządów terytorialnych regionu tarnowskiego.

Wnioski i koncepcje, które wówczas były wysnuwane pozwoliły na opracowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w obecnym kształcie. Służyć ma ona do kontaktów z mieszkańcami, przedstawicielami samorządu terytorialnego jak również organizacji pozarządowych w celu wymiany informacji na temat poprawy bezpieczeństwa. W tym celu mieszkańcy naszego powiatu będą mieli interaktywną możliwość wskazywania Policji miejsc, które według nich są zagrożone przestępczością lub wykroczeniami uciążliwymi społecznie. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się szczegółowe informacje o niebezpiecznych miejscach na terenie powiatu, miast, dzielnic, osiedli, ulic i wsi.

Mamy nadzieję, że prosty w obsłudze program zapewni skuteczną komunikację pomiędzy społeczeństwem a Policją. Przyczyni się w ten sposób do powodzenia projektu, a przez to podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszych lokalnych środowiskach.

Wszelkich informacji na temat tego narzędzia można uzyskań na naszej stronie internetowej w banerze po prawej stronie o nazwie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.