kom. Marcin Sak

ant
kom.
Marcin
Sak
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie
Wiek: 
40 lat

Marcin Sak jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 1996 roku jako policjant Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Zaczynał od stanowisk liniowych w pionach prewencji, a od 2001 roku pełnił służbę na stanowiskach kryminalnych Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. W 2002 przeniesiony do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą bocheńskiej komendy, gdzie służył do 2013 roku zajmując kolejno stanowiska od referenta do specjalisty. Następnie objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Od dnia 14 kwietnia 2017 zostały mu powierzone obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, a od 2 października 2017 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Jest odpowiedzialny za piony kryminalne.