Tarnowscy policjanci pomagają szpitalom w regionie i oddają honorowo krew

Tarnowscy policjanci pomagają szpitalom w regionie i oddają honorowo krew

Trudny okres w jakim znalazły się szpitale spowodowany przez pandemię koronawirusa spowodował znaczny spadek osób oddających krew. Każdy z nas wie, jak ona jest ważna i wręcz niezbędna w sytuacjach ratujących ludzkie życie. Po raz kolejny policjanci tarnowskiej komendy odpowiadają na apel Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Tym razem nie organizują akcji wyjazdowej w celu oddawania krwi, lecz systematycznie po kilka osób przychodzą do punktów krwiodawstwa w Tarnowie usytuowanych w szpitalach przy ul. Lwowskiej i Szpitalnej. W ten sposób pomagają tym, którym krew jest niezbędna w codziennym życiu. Klub Honorowych Dawców Krwi, który działa przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie zachęca wszystkich tarnowskich policjantów do dzielenia się tym co najcenniejsze. Dodatkowo do końca lipca br uruchomiona jest dodatkowa akcja zbiórki krwi związana z rocznicą wstąpienia w nasze szeregi pierwszej kobiety. „95 litrów krwi na 95-lecie powstania Policji kobiecej, to kolejny powód by włączyć się te piękne inicjatywy.