Tarnowscy policjanci i uczniowie klas policyjnych zaangażowani w ogólnopolską akcję „Patrz i słuchaj”

Tarnowscy policjanci i uczniowie klas policyjnych zaangażowani w ogólnopolską akcję „Patrz i słuchaj”

Dziś tarnowscy policjanci wspólnie z uczniami klasy policyjnej XVI LO w Tarnowie edukowali kierowców w rejonie przejść dla pieszych. „PATRZ I SŁUCHAJ!” – to akcja informacyjno-edukacyjna skierowana głównie do pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego ale również do kierowców.

Dziś na jednym z przejść dla pieszych ruchliwej ulicy Słonecznej w Tarnowie policjanci WRD KMP w Tarnowie oraz uczniowie klas policyjnych XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie przypominali kierowcom o bezpieczeństwie w ramach akcji ogólnopolskiej akcji „Patrz i Słuchaj”. Działania profilaktyczne skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego mają na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach Tarnowa oraz drogach regionu.

Postęp technologii i ciągła potrzeba bycia online sprawia, że z jednej strony wszelkie nowinki techniczne ułatwiają i poprawiają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, z drugiej natomiast mogą pośrednio przyczynić się do tragedii. Telefony, tablety czy też urządzenia GPS pomagają, ale także rozpraszają uwagę i przez to mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Codzienne sprawy, rozmyślanie o nich, „wyłączanie się” z bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego również mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Rozkojarzony pieszy lub kierowca może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Nawet doświadczeni kierowcy potrzebują czasu, aby móc zareagować na zmieniające się warunki i sytuacje na drodze.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na drodze oraz duże natężenie ruchu powoduje, że zagrożenie powstaje zwykle w bardzo krótkim czasie. Dlatego też wszelkie tzw. „rozpraszacze” mają również wpływ na poziom koncentracji. Niższy poziom koncentracji powoduje wzrost czasu reakcji i podjęcie właściwej decyzji. Opóźniony refleks i niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego mogą mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje.

Używanie wielu tzw. „rozpraszaczy” nie jest zakazane prawem, dlatego też policjanci w ramach dzisiejszej akcji informacyjno-edukacyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ!” informowali oraz apelowali do uczestników ruchu drogowego o rozwagę, jak również zachowanie ostrożności. Uczniowie klas policyjnych rozdawali kierowcom specjalne broszury informacyjne.

Warto przypomnieć, że pieszy to nie tylko osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami, ale również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, poruszająca się w wózku inwalidzkim, a także osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.