Porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie i Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

Porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie i Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

1 marca 2018 roku Komendant  Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta zawarł porozumienie z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, który reprezentowali: Przewodniczący kom. Grzegorz Gubała, Wiceprzewodniczący asp.szt. Andrzej Mruczek, asp. szt. Konrad Kowaczek, asp. Paweł Tekliński - Cichy.

Porozumienie reguluje zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Komendantem i Wojewódzką Organizacją Związkową Policjantów a w szczególności:

 

 1) interesów zawodowych, socjalnych, kulturalnych oraz edukacyjnych policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin, a także członków rodzin, którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego policjanta;

2) promowania wśród policjantów wzorowych postaw w służbie, poza nią oraz w pracy społecznej;

3) prowadzenia przez NSZZ Policjantów województwa małopolskiego innej działalności mającej na celu dobro służby, policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin;

4) organizacji zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko zawodowe;

5) udziału przedstawicieli NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w pracach komisji lub zespołów w sprawach:

        a) określania stopnia warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia policjantów ,

        b) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny służby,

        c) udzielania zapomóg policjantom, emerytom i rencistom policyjnym oraz ich rodzinom,

       d) zasad podziału środków finansowych na awanse, podwyższanie dodatków funkcyjnych i służbowych lub na nagrody pieniężne,

        e) Funduszu Prewencyjnego PZU i  WARTA ,

        f) wypadków w służbie,

        g) Funduszu Ochrony Prawnej (FOPP),

        h) podziału turnusów profilaktycznych i  rehabilitacyjnych,

        i) przydziału lokali służbowych,

        j) opiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych.

Porozumienie nawiązuje także do zasad współpracy przewodniczących zarządów terenowych NSZZ Policjantów z komendantami  miejskimi i powiatowymi Policji woj. małopolskiego.