Ponad 1400 wykroczeń popełnionych przez pieszych ujawnili policjanci podczas środowych działań

Ponad 1400 wykroczeń popełnionych przez pieszych ujawnili policjanci podczas środowych działań

Od początku roku na małopolskich drogach zginęło 25 osób w tym 18 pieszych.

W okresie zimowym piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Prawidłowe ich zachowanie w ruchu drogowym nabiera wówczas szczególnego znaczenia. Główne błędy jakie popełniają piesi to nieostrożne wyjście na jezdnie przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu oraz przeszkody czy też przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

Badania pokazują, że pieszy przy prędkości wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru.

Małopolska Policja chcąc ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych wśród pieszych, zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie prowadzi działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.                  

W ostatnią środę, tj. 7 lutego br. na terenie całego województwa została  przeprowadzona kolejna taka akcja, podczas której policjanci ujawnili ponad 1400 wykroczeń popełnionych przez pieszych, najwięcej z nich, bo aż 830 dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas działań ujawniono 200 wykroczeń kierujących wobec pieszych.

Piesi powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo!

Bardzo istotna w okresie zimowym jest widoczność pieszego na drodze. Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

Właśnie rozpoczynają się ferie zimowe dla województwa małopolskiego, a co za tym idzie okres wzmożonego ruchu, dlatego prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego aby w tym czasie zachowali szczególność ostrożność na drodze.