Krzysztof Winkowski najlepszy w kraju

Krzysztof Winkowski najlepszy w kraju

Policjant garnizonu tarnowskiego sierżant sztabowy Krzysztof Winkowski w składzie najlepszego patrolu rowerowego w Polsce.

W Supraślu na Podlasiu rozegrane zostały dwudniowe II Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych. O miano najlepszego „policyjnego patrolu rowerowego 2019 roku” rywalizowało w duchu sportowej walki 17 dwuosobowych drużyn z wszystkich garnizonów Policji w kraju.

Najlepszym spośród nich okazał się patrol z Małopolski, w składzie; sierż. Jerzy Monterian oraz Krzysztof Winkowski - policjant Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Uczestnicy zawodów musieli wykazać się wiedzę teoretyczną, która jest kluczem do profesjonalnego wykonywania swojej pracy, ale również przejść trzy konkurencje praktyczne, weryfikujące ich wiadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawnego pokonania 21 kilometrowej trasy i sztafety biathlonowej.

Warto dodać, że w zawodach, nad którymi patronat honorowy objął Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po raz pierwszy, na zasadach honorowego uczestnictwa wzięli udział przedstawiciele Policji z Ukrainy oraz Estonii, a wśród startujących znaleźli się również policjanci z V białostockiego okręgu Policji Państwowej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.