„Gimbusy” pod lupą

„Gimbusy” pod lupą

Z nadejściem nowego roku szkolnego policjanci ruchu drogowego kontrolują kierowców przewożących dzieci do szkoły. Jak pokazują tegoroczne kontrole przewoźnicy poprawili swój tabor i z roku na rok popularne „gimbusy” są bezpieczniejsze.

Zgodnie z tradycją jak co roku od początku września policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą działania podczas których kontrolują autobusy dowożące dzieci do szkół na terenie całego powiatu tarnowskiego. Poprzez zmasowane kontrole chcemy wyeliminować z ruchu niesprawne pojazdy zagrażające bezpieczeństwu przewożonych uczniów. Kierowca musi liczyć się z kontrolą wymaganych dokumentów do prowadzenia przewozów pasażerskich, stanem trzeźwości oraz stanem technicznym prowadzonego autokaru. Po przeprowadzonych kontrolach i sprawdzeniu obowiązkowego wyposażenia widzimy, że stan techniczny autobusów szkolnych poprawia się. Do najczęstszych uchybień należały drobne braki w oświetleniu pojazdu, a w jednym przypadku autobus nie był wyposażony w obowiązkową gaśnicę.