Gala PCK w Tarnowie

Gala PCK w Tarnowie

Były podziękowania, odznaczenia i dyplomy. W Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyła się coroczna gala PCK, podczas której dziękowano osobom zaangażowanym w działalność czerwonokrzyską.

W poniedziałek 3.12 po raz kolejny w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyła się gala Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie zabrakło znamienitych gości wśród których był Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Etatowy Członek Starostwa Powiatowego w Tarnowie Tomasz Stelmach. Służby mundurowe reprezentowali, st. bryg. Piotr Szpunar – Komendant Miejski PSP w Tarnowie, mjr Maciej Możdżeń – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie, mł. insp. Mariusz Dymura – Komendant Miejski Policji w Tarnowie.

W tym dniu Wicewojewoda Zbigniew Starzec wręczył Srebrny Krzyż Zasługi – Urszuli Pacwie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego oraz Brązowy Krzyż Zasługi dla asp. Tomasza Burnata – Dowódcy Sekcji JRG 1 w Tarnowie.

Starosta Tarnowski w uznaniu zasług za realizację szczytnych idei, propagowania i rozwoju honorowego krwiodawstwa wśród społeczności Powiatu Tarnowskiego uhonorował „Groszem Ziemskim Tarnowskim”- Pana Jerzego Kornausa - Wiceprezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Galę uświetnił koncert Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie pod kierunkiem dr Alicji Płonki. Na zakończenie był czas na rozmowy kuluarowe.