Dzień Seniora w tarnowskim ZUS-ie

Dzień Seniora w tarnowskim ZUS-ie

Wychodząc naprzeciw osobom starszym policjanci Wydziały Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wspólnie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie zorganizowali spotkanie z seniorami regionu. Cel był jeden, uświadomić i przekazać najistotniejsze informacje mogące ustrzec tę grupę wiekową osób przed oszustami wykorzystującymi ich ufność.

Seniorzy - to grupa szczególnie narażona na działanie złodziei i oszustów. Otwarci i skłonni do niesienia pomocy innym, często sami padają ofiarami fałszywych wnuczków czy inkasentów. W miniony piątek mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie w ramach Dnia Seniora, które w tym roku przebiegało pod hasłem: „Aktywnie i bezpiecznie”.

Policjanci zapoznali słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i członków tarnowskich klubów seniora z metodami działania przestępców na naszym terenie, sposobami radzenia sobie z nimi oraz przekonywali, że aktywny senior to bezpieczny senior. Rozdali także przygotowane dla nich ulotki, które na co dzień dostępne są w wybranych bankach oraz tarnowskim ZUS-ie. W piątkowym spotkaniu wziął również udział Miejski Rzecznik Praw Konsumentów, przedstawiciele NFZ, Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych „Bezpieczna Przystań”, PEFRON-u oraz Barbara Prymakowska – najszybsza babcia w Polsce, zachęcająca swoich rówieśników do aktywności fizycznej.