Dzień Bezpiecznego Internetu z policjantami

Dzień Bezpiecznego Internetu z policjantami

Jedną z form aktywności tarnowskich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej jest organizowanie spotkań profilaktycznych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, a także propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w trakcie pikników oraz aktywny udział w Dniu Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu to ogólnoświatowa inicjatywa Komisji Europejskiej, prowadzona od 2004 roku w naszym kraju oraz stu innych, której celem jest propagowanie bezpiecznego dostępu osób młodych do zasobów internetowych, zapoznaje rodziców i nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzone pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” obfitują w zdarzenia, w których udział biorą tarnowscy dzielnicowi oraz profilaktycy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Pamiętajmy, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do innych ludzi, ale także własnej osoby – zapewniając wsparcie w ochronie prywatności, budowanie osobistej godności i dobrego imienia. Brak poszanowania innych, naruszanie ich prywatności czy odmienności, skutkuje negatywnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa zjawiskami, które w przestrzeni internetowej przekładają się m.in. na cyberprzemoc, hejt czy ksenofobię. Internet to narzędzie powszechnie i intensywnie wykorzystywane przez młodych ludzi do komunikacji, dlatego relacje w wirtualnej przestrzeni, muszą być oparte na poszanowaniu drugiego człowieka.

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 19 dzielnicowi Komisariatu Tarnów-Zachód - sierż. Kinga Siedlecka i mł.asp. Grzegorz Krupa, wspólnie z dyrekcją placówki zorganizowali dla dzieci konkurs. Uczniowie klas IV, V i VI musieli się zmierzyć m.in. z krzyżówkami i rebusami sprawdzającymi ich wiedzę na temat Netykiety i bezpiecznego serfowania po Internecie. Poszło im świetnie, o co zadbali policjanci, poprzedzając konkurs profilaktyczną pogadanką.

Podobny konkurs przeprowadzony zostanie przy wsparciu Policji, w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie jutro. Wezmą w nim udział uczniowie klas VI, V, VI, i VII, a ich wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu sprawdzą policjanci Wydziału Prewencji tarnowskiej Komendy Miejskiej.

W tym tygodniu profilaktycy Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii spotkali się m.in. z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie, dziećmi i gimnazjalistami ze szkoły w Zalasowej, uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie. Wszędzie tam zwracali uwagę nie tylko na pozytywny wpływ Internetu na rozwój dzieci i młodzieży, ale również zagrożenia związane z korzystaniem z sieci.

Spotkania tarnowskich stróżów prawa z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami będą prowadzone przez cały 2018 rok, także w okresach wolnych od nauki, w  ramach realizowanego od kilku lat programu profilaktycznego „Zagrożenie w sieci - profilaktyka, reagowanie”.

Podkreślić należy, że w 2017 roku tarnowscy profilaktycy i dzielnicowi przeprowadzili 369 takich spotkań, w których wzięło udział ponad 10300 osób (8605 uczniów, 449 nauczycieli i 1248 rodziców).