Bezpieczna droga dla seniora

Bezpieczna droga dla seniora

Piątkowa konferencja to kolejny element kampanii „Bezpieczna droga dla seniora”. Na wiosnę ruszył konkursu plastyczny w którym uczniowie szkół podstawowych tworzyli plakat. Projekt który wygrał jest dziś jednym z elementów kampanii zachęcający do noszenia elementów odblaskowych przez seniorów.

W piątek (29.09) br. z inicjatywy kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zorganizowano konferencję na temat „Bezpieczna Droga dla Seniora”. Wzięli w niej udział między innymi Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie mł. insp. Witold Ślęzak, Jacek Zalewski – Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, lek. med. Marta Owczyńska - Dyrektor „Kol Med.” spec. medycyny pracy oraz badań kierowców, Andrzej Nowicki – Zastępca Dyrektora MORD w Tarnowie, Robert Barys – Fundacja ProDriver, Wojciech Mik – Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie – podinsp. Zofia Kukla.

Głównym założeniem akcji jest propagowanie bezpieczeństwa poprzez zachęcanie seniorów do noszenia elementów odblaskowych. Odblaski te mają być przekazywane przez uczniów klas II i III szkół podstawowych swoim dziadkom i babciom. Taki sposób organizacji akcji realizuje dwa cele: jednej strony przypomina podstawowe zasady ruchu drogowego najmłodszym jego uczestnikom, z drugiej zaś pozwala dotrzeć za pośrednictwem wnuków do osób starszych. To również kształtowanie świadomości najstarszych uczestników ruchu drogowego na temat możliwych niebezpieczeństw wynikających z poruszania się po zmierzchu drogami nieoświetlonymi zarówno w mieście jak i w terenie niezbudowanym.

Partnerzy kampanii przygotowali kilka tysięcy opasek odblaskowych, które rozdawane będą uczniom szkół podstawowych. Następnie po złożeniu osobistego podpisu przez dziecko, stanie się ona prezentem przekazanym babci lub dziadkowi. Motto opaski „Kocham Cię Babciu”, Kocham Cię Dziadku” na pewno wzmocni przekaz, gdyż podkreśla, że senior i jego bezpieczeństwo jest dla kogoś ważne.

Dodatkowo fundacja ProDriver udostępni bezkolizyjne symulatory, w których każdy senior będzie mógł sprawdzić swoje reakcje kierowcy. Tym samym zostaną zniesione bariery pokoleniowe, jakie sztucznie wytworzyły się wraz z postępem technicznym. Andrzej Nowicki z MORD zaproponował 1 dzień w miesiącu otwarty dla najstarszych kierowców naszego regionu. Będzie możliwość sprawdzenia odruchów na urządzeniach i przyrządach sprawdzających umiejętności każdego kierowcy. Marta Owczyńska zachęca osoby w podeszłym wieku do odwiedzania specjalisty z zakresu ruchu drogowego i nie wstydzenia się, że z wiekiem pogarszają się nam zmysły wzroku jak i słuchu.

Na koniec podinsp. Zofia Kukla wręczyła pierwszą opaskę odblaskową seniorowi konferencji – Andrzejowi Nowickiemu.