Bezpieczeństwo na drodze w okresie „Wszystkich Świętych”

Bezpieczeństwo na drodze w okresie Święta „Wszystkich Świętych”

W związku z Dniem „Wszystkich Świętych” w dniach od 31 października do 4 listopada na tarnowskich drogach nastąpi wzmożony ruchu pojazdów i pieszych zwłaszcza w rejonach cmentarzy. Zmienna jesienna pogoda dodatkowo wpływa niekorzystnie na warunki podróżowania oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych.

Należy również pamiętać, że ulice znajdujące się bezpośrednio przy cmentarzach będą wyłączone z ruchu, a dla pojazdów zostaną utworzone parkingi.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie przygotowali informacje na temat czasowej organizacji ruchu w rejonie cmentarzy miejskich i parafialnych w związku z dniem Wszystkich Świętych 1 listopada 2018 r.

1.     Cmentarz Krzyż

-   obowiązuje od 1.11.2018 r. godz. 600 do 1.11.2018 r. godz. 2200,

-   pętla  autobusowa do zawracania na ulicy Krzyskiej

    od 2200  31.10.2017 r. do 1430 2.11.2018 r.

 - Ulica Spokojna pomiędzy Nowodąbrowską a ks. Kmiecika - droga dwujezdniowa,

 Parkowanie skośne na lewym, wewnętrznym pasie jednokierunkowej północnej jezdni (dojazd do parkingu od ulicy Nowodąbrowskiej) oraz parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej (dojazd do parkingu od ulicy Krzyskiej i od ul. Piaskowej). Wyjazd w kierunku wschodnim z ulicy Spokojnej wyłącznie prosto przez ulicę Błonie do al. Jana Pawła II oraz w prawo ulicą Nowodąbrowską do centrum miasta - zabroniony skręt w lewo. Na skrzyżowaniu ulic Nowodąbrowskiej i Spokojnej sygnalizacja świetlna będzie wyłączana w zależności od natężenia ruchu – Policja zapewni ręczne kierowanie ruchem.

- Ulica Spokojna pomiędzy ks. Kmiecika a ul. Krzyską - droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

- parkowanie skośne na nieczynnej jezdni południowej pomiędzy ul. Krzyską i wlotem ul. Ks. Kmiecika – wjazd na nieczynną jezdnię poza skrzyżowaniem z ulicą Krzyską dedykowanym zjazdem pomiędzy jezdniami.

- Ulica Spokojna pomiędzy ul. Krzyską i al. Piaskową – droga jednojezdniowa dwukierunkowa:

- parkowanie skośne na nieczynnej jezdni południowej

- wjazd  z jezdni dwukierunkowej dedykowanym zjazdem

- wyjazd z parkingu istniejącymi w pasie dzielącym przejazdami lub zjazdem na ulicę Krzyską w kierunku ulicy M. B. Fatimskiej    

- Ulica Krzyska pomiędzy Spokojną i M. B. Fatimskiej

Jeden kierunek ruchu od Spokojnej do M. B. Fatimskiej.

Prawostronny zakaz zatrzymywania się od ul. Spokojnej i obustronny zakaz zatrzymywania się od pętli autobusowej.

Dopuszczony ruch w obu kierunkach dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji nr 2 - 62.

Zamknięty dla ruchu plac do zawracania (tzw. pętla autobusowa) od godziny 2200  31 października do 1430  2 listopada 2018 r., z dopuszczeniem autobusów komunikacji miejskiej,

 - Parkingi przycmentarne i udostępnione place wewnętrzne

Wjazd ulicą Krzyską od strony ul. Spokojnej.

- Dodatkowe parkingi:

na ulicy Krzyskiej - lewostronny od ul. Spokojnej do pierwszego parkingu przycmentarnego,

na ulicy Spokojnej – na nieczynnych jezdniach rozbudowywanej ulicy oraz na jej jednokierunkowych odcinkach

Do wykorzystania parkingi przed Centrum Handlowym ECHO

 

2.     Cmentarz Klikowa

– od 31.10.2018 r. godz. 900 do 1.11.2017 r. godz. 2200

- Ulica Zagumnie

- Jeden kierunek ruchu od ulicy ks. Bajdy na wschód do ulicy Klikowskiej z zakazem parkowania po prawej stronie.

- Dwukierunkowa droga na zachód od skrzyżowania z ul. Ks. Bajdy do łącznika o nawierzchni bitumicznej z ul. Klikowską z zakazem zatrzymywania się po południowej stronie ulicy.

- Ulica Bajdy

Obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości włącznie z dojazdami do parkingów przy cmentarzu miejskim i rejonem pętli autobusowej.

 

3.     Cmentarz Mościce

 – od 1.11.2017 r. godz. 600 do 1.11.2017 r. godz. 2200

 

-  Ulica Czarna Droga

Jeden kierunek ruchu od skrzyżowania z ul. Zbylitowską do skrzyżowania z ul. Norwida z zakazami zatrzymywania się przemiennie po północnej  i południowej stronie drogi. 

-  Ulica Zaciszna

Ruch zamknięty z wyłączeniem autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i pojazdów mieszkańców posesji.

Zakaz zatrzymywania się po zachodniej stronie ulicy.

- Ulica Racławicka                                

Ruch zamknięty pomiędzy ulicami Grochowską a Zaciszną z wyłączeniem taksówek i pojazdów mieszkańców.

- Ulica Burkiewicza

Ruch zamknięty pomiędzy ulicami Tenerowiczaa Zaciszną z wyłączeniem taksówek i pojazdów mieszkańców. 

- Parking przycmentarny i pasy postojowe wyznaczone po południowej i północnej stronie drogi. Wjazd od strony ul. Zbylitowskiej.  

 Do wykorzystania parking przed pawilonem handlowym TSS „Dąbrówka” przy Czarnej Drodze

 -  Tablice „Dojazd do cmentarza” usytuowane na ulicach:

Czerwona od strony ul. Krakowskiej przed  skrzyżowaniem z ulicą Brzozową –  jazda na wprost

Czerwona przed skrzyżowaniem z ul. Norwida – jazda w prawo

Czerwonych Klonów od Czerwonej przed skrzyżowaniem z ul. Chemiczną – jazda w lewo

Czerwonych Klonów od Kwiatkowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Zbylitowską – jazda w prawo

Zbylitowska od Traugutta przed Chemiczną – jazda prosto

Zbylitowska od Czerwonych Klonów przed ul. Czarna Droga – jazda w lewo

Zbylitowska od Zbylitowskich przed ul. Czarna Droga – jazda w prawo

Czarna Droga od Krakowskiej przed Norwida – jazda w prawo

Norwida od Czarnej Drogi przed Sienkiewicza – jazda prosto

Norwida od Czarnej Drogi przed Czerwoną – jazda prosto

                 

4.     Cmentarz parafialny Lwowska

– od 31.10.2017 r. godz. 900 do 1.11.2017 r. godz. 2200

-  Ulica Szara

Jeden kierunek wjazdu drogą do parkingu przycmentarnego i jednokierunkowy wyjazd

-  Ulica Lwowska

Pobocze południowe z zakazem zatrzymywania się.

 

5.     Cmentarz Stary

– od 1.11.2017 r. godz. 500 do 1.11.2017 r. godz. 2200

 

- Ulica Tuchowska

Jeden kierunek ruchu od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Małeckiego, dawną Ziaji.

Parkowanie pojazdów na całej długości ulicy Tuchowskiej wzdłuż muru cmentarnego  ukośnie    po stronie zachodniej.

Zakaz zatrzymywania się na całej długości  muru cmentarnego na ulicy Tuchowskiej po stronie wschodniej.

- ulica Małeckiego, dawna Ziaji

Obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości ul. Małeckiego.

 

Przewidywany termin wprowadzenia: 31 październik 2017 r. godziny nocne

Przywrócenie poprzednich organizacji ruchu: do 2 listopada godz. 600 2017 r.


Dodatkowo policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przygotowali informacje na temat utrudnień w ruchu oraz porady dla kierowców i pieszych, które zostały zamieszczone w poniższej prezentacji: