Wybuchowe znalezisko w rejonie robót drogowych

Wybuchowe znalezisko w rejonie robót drogowych.

W środę w godzinach popołudniowych pracownicy prowadzący roboty drogowe w Wojniczu na ul. Rolniczej wykopali nietypowe znalezisko w postaci 5 sztuk granatów moździerzowych oraz pocisku artyleryjskiego. Czynności na miejscu podjął celem zabezpieczenia pirotechnik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ze względu na istniejące zagrożenie zdecydowano o ewakuacji 4 mieszkańców z pobliskiego budynku mieszkalnego. Miejsce zostało zabezpieczone i ogrodzone, przez cały czas do przyjazdu patrolu saperskiego z Rzeszowa, było strzeżone przez Policjantów. Patrol saperski w wyniku sprawdzenia terenu na którym odbywały się prace ziemne odkrył jeszcze kolejne pociski. Łącznie zabezpieczono 7 granatów oraz 3 pociski artyleryjskie.