Spotkanie profilaktyczne z rodzicami

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami

Organizowane przez tarnowskich policjantów debaty społeczne to doskonały sposób bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i okazja lepszego poznania trapiących ich problemów. Podczas takich spotkań i dyskusji stróże prawa mają możliwość uważnego wsłuchania się w głos lokalnej społeczności i zaproponowanie rozwiązań wpływających na poprawę jej bezpieczeństwa. Wypracowane wnioski służą obu stronom.

Tak było w Szerzynach gdzie w trakcie zorganizowanej przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Komisariat w Tuchowie debaty mieszkańcy podzielili się uwagami na temat bezpieczeństwa na terenie swojej gminy. Jedną z pilnych potrzeb mieszkańców gminy stała się konieczność przeprowadzenia spotkania profilaktycznego dla rodziców.

Odpowiadając na prośby mieszkańców Szerzyn, profilaktyk Wydziału Prewencji tarnowskiej komendy miejskiej spotkał się w Szkoły Publicznej z blisko 60 rodzicami uczniów klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej, którym przekazał ważne informacje na temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na co dzień ich dzieci korzystające z Internetu. W trakcie spotkania policjant  poruszył m.in. kwestię ryzyka związanego z osobami poznawanymi „w sieci”, potrzebę kontroli przez dorosłych czasu spędzanego przez dzieci w Internecie ochrony danych osobowych oraz zachowania szczególnej ostrożności przy publikowaniu informacji o sobie i zdjęć w Internecie. 

Mieszkańcy uzyskali odpowiedź na interesujące ich problemy oraz informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie ich gminy. Zapoznano ich także z aplikacjami Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, „Moja Komenda” i  założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz ofertą działań profilaktycznych realizowanych przez tarnowską Policję. Jak zgodnie podkreślali powstanie Posterunku Policji w Szerzynach pozytywnie wpłynęło na ich realne bezpieczeństwo.