Nielegalne tabletki

Nielegalne tabletki zabezpieczone przez policjantów

Prowadząc sprzedaż internetową produktów leczniczych niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce, uczynił sobie stałe źródło dochodu. Usłyszał ponad cztery tysiące zarzutów. Grozi mu wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą realizując ustalili, że 40-letni tarnowianin prowadził działalność handlową na terenie Tarnowa polegającą na sprzedaży internetowej produktów leczniczych nie posiadając do tego odpowiedniego zezwolenia. Z działalności tej uczynił sobie stałe źródło dochodu. Dodatkowo oferowane produkty o nazwach „Kamagra”, Valif 20”, „Lovegra”, „Cialis” i inne nie były dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Proceder trwał kilka lat.

Materiał dowodowy zebrany podczas trwania dochodzenia pozwolił na jego zakończenie pod koniec kwietnia i  przedstawienie podejrzanemu w sumie  4255 zarzutów. Dotyczą one m.in. fałszowania dokumentów (art. 270 kk),  wprowadzania do obrotu podrobionych towarów (art. 305 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – prawo własności przemysłowej), wprowadzania do obrotu produktu  leczniczego bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu  i  podejmowania działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi bez zezwolenia (art. 124 i 125 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne). Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.