Debata społeczna „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW – zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży”

debata społeczna „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW – zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży”

18 kwietnia 2018 roku  godz. 14.00 w budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie organizowana jest debata społeczna „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW – zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży”. Debata została  przygotowana we współpracy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Kazimierza Brodzińskiego oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej ARKA.

Główny tematem debaty jest zjawisko  cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne lub potoczne znęcanie psychiczne z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego telefony).

Referujący będą przedstawiali następujące tematy:

  • „Zjawisko cyberprzemocy z punku widzenia uczniów szkół średnich”
  • Fakty i mity na temat cyberprzemocy – perspektywa psychologiczna”
  • „Cyberprzemoc a prawo”

Do udziału w debacie zaproszono dyrektorów szkół średnich z terenu miasta Tarnowa wraz z przedstawicielami rady rodziców i uczniami oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa, Kuratorium Oświaty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Tarnowie i innych.